👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3 avd. Bullerbyn

Skapad 2020-06-01 13:30 i 182351 Förskolan Morgongården Stockholm Farsta
Förskola
Vi undersöker vattnet i olika former på ett lärande och lustfyllt sätt. Vad kan barnen göra med vatten?

Innehåll

 

Vad (innehåll):

 En del av barnen har dramatiserat efter sina bilder och berättelser som vi fått av föräldrarna

Barnen har utforskat havet med hjälp av faktafilmer, och vi har fått igång diskussioner om hur viktigt vattnet är för alla levande varelser.

Nu på vintern har vi skapat ett lärande för baren att kunna förstå vattnets alla former

som ex. flytande blir fast om det fryser, snö blir vatten om det ligger i värme, 

barnen och vi pedagoger diskuterar och reflekterar tillsammans om vad som händer och hur det blev

 

Varför (syfte):

Ur barnens berättande har vi pedagoger skapat lärandesituationer för barnen där vi utökar deras förståelse för vatten.

Vi vill öka barnens förståelse för hur vattnen beter sig i de olika former som finns, skapa nyfikenhet och intresse hos barnen 

och en förståelse för att vatten behövs för allt levande.

Barnen ska få en utökad språkförståelse, förståelse för naturen och en utökad förståelse för matematiska begrepp.

 

Hur (metod):

Barnen fortsätter dramatisera efter sina bilder och berättelser. och vi fortsätter att skapa olika lärandesituationer för barnen.

Barnen utforskar vattnet i smågrupper, ex. som att hälla vatten i handskar och lägga ut dem för att se vad som händer och andra spännande experiment

Barnen och pedagoger dokumenterar tillsammans vad som händer i de olika lärandesituationerna. 

Vi använder faktafilmer och faktaböcker för att öka barnens förståelse för naturen och djuren som finns i vattnet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18