Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 3

Skapad 2020-06-01 13:42 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel kommer vi fördjupa oss i hur man räknar med tid, titta på olika typer av diagram och lära oss om begreppen medelvärde och typvärde.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 

Syftet med undervisningen är att kunna räkna hur lång tid det går mellan olika klockslag, vad det finns för olika typer av diagram samt veta vad begreppen medelvärde och typvärde betyder.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med uppgifterna i boken samt göra små gruppuppgifter.

Det här ska du lära dig

Målet med undervisningen är att du ska kunna avgöra hur lång tid som gått mellan olika klockslag, kunna läsa av och föra in information i ett diagram och veta vad begreppen medelvärde och typvärde betyder.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Stapeldiagram

Medelvärde

Typvärde

Så här kan du visa dina kunskaper

Du får möjlighet att visa dina kunskaper på diagnos 3 samt på provet efter kapitel 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: