Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 5

Skapad 2020-06-01 14:27 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Matematik
I detta område kommer vi repetera enhetsomvandlingar och vinklar samt lära oss om skala.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att befästa enhetsomvandling, lära oss mer om vinklar samt att introducera begreppet skala.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med uppgifterna i boken samt göra små gruppuppgifter.

Det här ska du lära dig

Efter kapitlet är målet att du kan omvandla olika enheter, kunna avgöra hur stora olika vinklar är samt kunna räkna med skala. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Skala

Så här kan du visa dina kunskaper

Du får möjlighet att visa dina kunskaper på diagnos 5 samt på matematiktestet efter kapitel 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: