Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Loviselunds förskola 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-06-01 14:33 i Loviselunds förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Loviselunds förskola 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Innehåll

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra.

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

För att stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

 

Hur arbetar vi?

Vi arbetar fortlöpande med samtal och diskussioner kring förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten.

Barnen är med och arbetar fram en kompissol under läsåret där vi för en dialog tillsammans med barnen om hur är en bra kompis ”är”.

Vi arbetar med material som ” Tio små kompisböcker” ” Snick och Snack” och Barnkonventionen.

Vi samarbetar med vårdnadshavare och för en kontinuerlig dialog för att främja barnens utveckling till en ansvarskännande individ.

Lärlogg:

Barnen berättar:

Utveckling/lärande i fokus: 
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: