Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavslut myror

Skapad 2020-06-01 15:18 i 123911 Förskolan Äventyret Stockholm Södermalm
Förskola
Projektavslut myror

Innehåll

Krokodilen har under HT19/VT20 arbetat med hållbar utveckling och vi valde att fokusera på den sociala hållbara utvecklingen då vi skapade en helt ny grupp med pedagoger och barn. 

Syftet var att barnen skulle bli trygga på förskolan och i gruppen. Vårt mål var att skapa en trygg grupp där varje enskild individ fick plats att utvecklas både enskild och i grupp. Vi ville att alla barn skulle känna sig trygga och känna att de fick tillföra något till gruppen. För att skapa en trygg grupp utformade vi rutiner och strukturer för förskolevistelsen, där barnen fick utvecklas och känna sig trygga i en fast rutin. 

Vi introducerade Greta vid introduktionen. Greta Gris var med från början vid samlingarna för att skapa och ha en gemensam symbol för vänskap hos oss på Krokodilen. Vi har använt henne för att få ihop gruppen och under vårterminen har hon fått flytta hem till alla barn under en helg. Barnen och vårdnadshavarna har då fått dokumentera vad Greta får vara med om för äventyr under helgen. På måndagen när barnen kom tillbaka fick barnet som har haft Greta berätta vad de har gjort och vi pedagoger visar bilder och läste upp vad som stod i boken. Det uppskattades mycket av barnen. Vårt syfte med att Greta skulle flytta hem till barnen var dels att vårdnadshavarna skulle känna sig mer delaktiga i verksamheten och att de skulle få en inblick i vårt tankesätt att skapa en god gruppkänsla hos Krokodilerna. 

Vårterminen var en introduktion till förskolan och vi introducerade successivt aktiviteter, utflykter och dylikt för att berika barnens vistelse på förskolan och för att utöka vår verksamhet. 

Under höstterminen har vi arbetat med ett projekt om myror. Syftet har varit att barnen ska få en förståelse för myror och hur de lever. I projektet har vi tittat på myror dels genom filmer på UR och Youtube, men även på myror som vi har sett ute i naturen. Vi har tittat på bilder och samtalat kring hur de ser ut och hur deras myrstack ser ut. Vi har genom filmer och bilder skapat egna myror med olika medel som äggkartonger och flörtkulor. Vi har även gemensamt samlat ihop pinnar och kvistar på våra utflykter för att sedan skapa en gemensam myrstack där våra egengjorda myror har fått flyttat in.

   

Under projektets gång fick vi veta att det finns olika myror och att de kan se olika ut. Vi har pratat om att en myra sprutar ut gift från rumpan och att myror är väldigt starka. Vi har även lärt oss att myrstackar kan bli jättestora.

Vi hade under projektets gång som mål att arbeta med flera läroplansmål som estetiskt lärande, naturvetenskap, matematik och detta med hjälp av digitala verktyg. Vi har bland annat arbetat med det estetiska lärandet när vi har skapat både myror och myrstacken. Naturvetenskapen har kommit in genom att våra kunskaper kring myror har utvecklats och vi har även använt oss av matematiska begrepp när vi har studerat myrans kroppsform. 

Genom projektet har vi sett hur barnens intresse för myror och andra småkryp har vuxit och vi har därför även följt barnens tankegångar för att arbeta med fler småkryp som spindlar och flugor. Vi har sett hur spontana lärtillfällen har uppstått genom att barnen har velat rita myror vid även andra tillfällen. Vi följde även barnens intresse och skapade en skog i ett fönster som sedan flyttades till kuben. Barnen har därför varit delaktiga i dels miljön på avdelningen, men även vad vi har fokuserad på när vi har pratat om myror. Det var exempelvis väldigt intressant att myran sprutade gift ur rumpan, därför följde vi upp med detta genom att se hur det ser ut.

Genom dokumentationen och det vi har skapat tillsammans har vi på Krokodilen kunnat synliggöra och samtala kring vårt projekt mer i vardagen. Vi har tittat på våra myror som har klättrat på fönstret och vi har tittat på bilderna vi har tagit under projektets gång för att sedan reflektera kring vårt skapande och våra myror. 

Det har varit ett intressant läsår där tyvärr projektarbetet kring myrorna slutade tidigare än planerat på grund av situationen med coronapandemin. VI har därför fått hitta nya sätt att ha lärtillfällen och arbeta mer i nuet och därmed ta upp lärandet i stunden. Vi kommer att under nästa läsår fortsätta med naturvetenskap och fokusera mycket på ett projekt om barns möte med naturen

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: