Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Färg

Skapad 2020-06-01 16:19 i GÄRDETS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
En planering som handlar om barns undersökande av färg

Innehåll

 

Bakgrund :

 

Utifrån enhetens prioriterade mål att skapa möten mellan barn-barn, barn-pedagoger har vi valt att arbeta med färg. Vi har sett att barnen har ett behov och ett intresse kring färger. 

 

Nuläge: 

Barnen försöker förstå och frågar om de olika färgerna och vill att vi benämner de olika begreppen. 

 

 

 

Syfte:

Skapa en lärmiljö och undervisningstillfällen där vi utmanar barnen att uppleva, undersöka och utforska färg på olika sätt.

 

 

Indikatorer

Barnen benämner och förstår de olika färgerna genom språk och tecken.

Barnen urskiljer och sorterar material utifrån de olika färgerna.

 

Strategier:

Miljön - vi observerar kontinuerligt vad som sker i miljön och anpassar  och lägger till material för att utmana barnen. 

Organisation - vi jobbar med hela gruppen samtidigt då vi har få barn i gruppen. Vi skapar grupper där vi bjuder in äldre barn att delta i undervisningssituationerna för att få draghjälp och inspiration från äldre barn.

 

Undervisningen - Vi dokumenterar och reflekterar över barnens intressen för att föra arbetet framåt. Vi erbjuder barnen att få uppleva färg på olika sätt genom skapande med olika material. I det vardagliga arbetet tar vi tillfället i akt att benämna de olika färgerna.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: