Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Åk 4 Kapitel 6 Skala och mönster

Skapad 2020-06-02 09:33 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar med Kapitel 6, Skala och mönster, i Prima Formula 4
Grundskola 4 Matematik
Vad är skala? Hur räknar man med skala?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda begrepp för att beskriva skala
 • se samband mellan skala och storlek
 • använda lämpliga metoder för att göra beräkningar med skala

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • begrepp som hör till skala
 • använda skala
 • se samband mellan skala och storlek
 • använda skala och mönster på figurer
 • motivera val av strategier vid problemlösning

Arbetssätt

 • Går igenom nya begrepp
 • Genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt
 • Använder konkret materiel
 • Arbetar med uppgifter ur olika böcker
 • Använda iPad

Viktiga begrepp

 • Skala
 • Verklig storlek
 • Förstoring
 • Förminskning
 • Dubbelt
 • Hälften
 • Sträcka
 • Rektangel
 • Kvadrat
 • Omkrets
 • Area

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • i ett avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: