👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Insändare

Skapad 2020-06-02 10:33 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
I detta område kommer vi öva på att skriva insändare. Hur argumenterar man för sin sak? Kan en insändare handla om vad som helst? Vilket typ av språk använder man när man skriver en insändare?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med området är att lära sig mer om hur insändare skrivs, hur man argumenterar på ett bra sätt och vilket språk man använder.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med uppgifter i Zick Zac boken samt skriva egna insändare.

Det här ska du lära dig

Efter området är målet att du ska veta vilka de övergripande dragen för en insändare är, vilket språk man bör använda när man skriver en insändare samt veta hur man underbygger sina argument på ett bra sätt.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att skapa och arbeta om din egen insändare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Svenska - Insändare

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Regler för stavning och skiljetecken
 • Sv  E 6
Eleven sätter ut storbokstav och skiljetecken på rätt ställen i texten.
Anpassat språk
 • Sv  E 6
Eleven använder ett språk som är något anpassat för mottagaren och typen av text.
Språklig struktur
 • Sv  E 6
Eleven har en meningsbyggnad som går att följa. Håller en röd tråd genom texten samt gör styckeindelning på några passande ställen.