Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralvakten Röd B, uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-02 12:47 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Under hösten 2019 och våren 2020 har Kottarna arbetat med projekten "Vinbergssnäckan" och "Sopsamlarmonster". Dessa projekt bygger på sommaruppdraget om hållbar utveckling. Ni vårdnadshavare har fått ta del av dokumentationerna av dessa projekt i barnens pärmar som de har fått ta hem. 

 

Projektsammanfattning:   

 • Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Och varför  

 •  Genom att vi pedagoger sökte info och material kring projektuppdraget en hållbar framtid och riktade in oss på barnens intressen. För att det ingår i vårat uppdrag att undervisa och ge varje barn förutsättningar att utvecklas inom de olika målen i läroplanen. 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet? 

 • Utifrån barnens intresse och nyfikenhet har vi format projekten. 
 • Hur reflekterade vi med barnen? 

 • Reflektioner har skett under samlingar i stor grupp men även i mindre grupp. Under våra projektaktiviteter och promenader i närmiljön har vi reflekterat tillsammans kring barnens frågor och funderingar för att senare återkoppla i form av skapande aktiviteter och i samtal kring vinbergssnäckorna och sopsamlarmonsterna. 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? 

 • Vi upplever att barnen dagligdags reflekterar, samtalar och uppmärksammar varandra och oss pedagoger hurvida vi bör ta hand om allt levande och vår miljö. Exempel: när barnen hittar skräp ute i naturen vet dom att det inte hör hemma där utan i soptunnan eller i våra återvinningslådor, samtidigt vet dom att det även påverkar allt levande i naturen negativt. 

 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? 

 • det har väckt nyfikenhet hos det enskilda barnet att utforska och ta reda vidare fakta kring våra projekt. 

 • Hur har barnen fått syn på sin egen/varandras lärande och förändrat kunnande? 

 • Genom projektdokumentation på väggen där barnen har haft möjlighet att gå fram och reflektera över sitt eget och varandras lärande. Projektväggen skapar en mötesplats där barn har möjlighet att samtala med varandra. 

 • Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? 

 • Genom strukturerad planering och i samtal med varandra har vi pedagoger styrt upp projekten veckovis.

 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat? 

 • Den pedagogiska miljön har fungerat bra. Stor del av båda projekten har hämtats från vår närmiljö, både inomhus och utomhus vilket har lockat til utforskande. 

 • Hur har vårdnadshavarna involverats? 

 • Genom dagliga dialoger om vår verksamhet.

 • Vad blev bra/mindre bra – och varför? 

 •  Under hösten och början av vårterminen då vi tydligt strukturerade vår verksamhet fungerade arbetet i projekten bra. Sen kom Corona, vilket gjorde att vi fick tänka om i våra projekt och hur vi skulle arbeta vidare då vi största delen av vår tid bedrev undervisning ute. 

 • Var det något som förvånade oss? 

 • Inte förvånade men förundrade över barnens nyfikenhet och vetgirighet att hela tiden lära sig mer inom projekten. intresset var så stort kring sopsamlarmonsterna och vinbergssnäckan att projekten pågick under två terminer.  

 • Vad är vi mest stolta över i projektet? 

 • vi är mest stolta över barnen och deras kunskaper och vetgirighet kring projekten.

 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? 

 • hur viktigt det är att utgå från barnens intresse och deras frågor men samtidigt hur viktigt det är att vi i arbetslaget får tid för att kunna strukturera upp undervisning. 

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till  beprövade erfarenheter? 

 • Att fortsätta utgå från barnen. 

 • Tankar om kommande pedagogiska år?  

 •  Det ska bli spännande

 • Kompetensutveckling?   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: