Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralvakten Blå A, uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-02 12:44 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Under det senaste pedagogiska året har vi följt vår planering och läroplan samtidigt som vi haft barnens intressen i åtanke. Vi har aktivt arbetat med att skapa framtidstro hos barnen och vi har väckt ett intresse för hållbar utveckling. Barnen har visat vilja att återvinna sopor och ta hand om både djur och natur. Barnen har delat med sig av sina nya kunskaper hemma och samtalat om projektet med varandra. Vi har förstått att barnen har tagit upp allemansrätten med sina vårdnadshavare och vi ser att barnen plockar upp skräp som dom stöter på ute i naturen. Barnen ser sig själva som miljöhjältar och är medvetna om att dom kan göra skillnad. Det har framgått att barnen har lärt sig om vad naturen kan ta hand om och inte, speciellt i vårt samtal om plankan med olika föremål som vi grävde upp efter vintern. 

Barnen har fått vara med och bestämma när vi ska gå och hälsa på alla sopsamlarmonster och sortera sopor på Reimersholme. Barnen har fått vara med och göra insektshotellen, både i planering och skapande. Vi samlas med jämna mellanrum och samtalar med barnen om genomförda projekt. Vi visar dokumentation och sammanfattar vad vi gjort och varför. Vi lyssnar på barnens tankar och reflektioner. 
 
Den pedagogiska miljön har fungerat väldigt bra. Barnen har trivts och har haft tillgång till material. Den omgjorda miljön har gjort vardagen och övergångar lugnare. Dom tekniska hjälpmedlen vi har har inte fungerat som dom ska. 
 
Föräldrarna har involverats genom mycket samtal, i både utvecklingssamtal och vid lämningar och hämtningar. Även vid lär-loggar har information delats. Föräldrarna fick under föräldramötet själva rita sina barn i kol. Dessa bilder satte vi sedan upp i miljön och barnen fick ta del av dessa och reflektera över arbetet. Innan detta tillfälle har barnen arbetat länge med egna självporträtt. De föräldrar som har visat intresse har varit med en dag eller halvdag på förskolan och deltagit i undervisningen. För att göra föräldrarna mer involverade har vi skickat med uppdrag hem, så som att ta med egna böcker till förskolan. 
 
Vi är stolta över att barnen har gått hem och berättat om sina nya kunskaper. Vi är även stolta över att barnen har tagit Håll Sverige Rent på största allvar. Återkopplingen med föräldrar har varit väldigt givande. Vi tar med oss lärdomen att alla projekt tar sin tid och att vi inte kommer stressa igenom uppgifter. Vi kommer ta med oss att vara konkreta är viktigt. Att barnen tar till sig mycket kunskap genom att själva få göra. 
 
Vi kommer fortsätta med allemansrätten, återvinning och humlor och bin det kommande pedagogiska året. Nu när barnen blir äldre, kommer vi att ägna mer tid åt naturvetenskapliga experiment. Vi kommer starta upp höstterminen med sommaruppdraget som i år handlar om just allemansrätten. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: