Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 4b projektberättelse Stjärnan

Skapad 2020-06-03 08:12 i 184411 Förskolan Ålö Stockholm Farsta
Förskola
Vi vill genom projekt kroppen ge barnen ökad kroppsmedvetenhet genom att utforska, upptäcka och uppleva samt använda våra sinnen. Vi vill att barnen ska försöka förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärden genom sina sinnen.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

Den här terminen Vt 2020 har vi fortsatt att arbeta med projekt kroppen och våra sinnen. Vi har fokuserat projektet till våra fem sinnen lukt, smak, hörsel, syn och känsel .Detta projekt har vi valt därför att vi har sett att barnen har visat stort intresse för att vilja upptäcka, undersöka och uppleva kroppen och dess sinnen. Vi vill göra barnen medvetna om olika sinnena och deras betydelse samt hur dem hör ihop med kroppen.

Genom olika pedagogiska aktiviteter har vi utforskat våra sinnen där fokus har varit att barnen ska genom utförande samt samtal och reflektion i grupp och individuellt förstå hur våra sinnen fungerar.

Genom olika aktiviteter såsom lyssna på olika ljudkällor, smaka på olika frukter, känna på olika föremål, titta på föremål samt beskriva, lekt lekar som viskleken etc. har vi utforskat samt lärt oss om sinnenas betydelse och funktion.

Vi har även utforskat sinnena via filmer på lär plattan, böcker, sånger, bilder, digitalt mikroskop, skapande,lekar samtal och diskussioner med barnen. Vi har strävat efter att ta in samt samtala och reflektera över om sinnena i våra vardagliga situationer tex hur smakade luktade maten idag, vad ser vi i naturen, hur känns leran som vi skapar med samt lyssna på bilarna, fåglarna samt lyssna på varandra.

Vi upplever att barnen har varit intresserade och att dem har lärt sig mycket om sinnena. När vi tillsammans med barnen har reflekterat och samtalat har dem själva kommit med egna slutsatser. Barnen har tex lärt sig samt uppmärksammat att man kan känna saker med händerna, foten, med munnen känner man olika smaker, med ögat kan man utforska saker på nära håll och på långt håll.

Barnen har även reflekterat över att vissa vuxna och barn inte ser så bra då behöver man glasögon. Barnen har även uppmärksammat och reflekterat över att man ser, hör, känner, smakar och luktar olika tex. något barn tycker att kanel smakar starkt någon annan att det är gott etc.

 

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt:

 • Använd er av stödfrågorna nedan
 • Använd er av tidigare reflektioner och analyser ni gjort tillsammans med barnen
 • Använd er av era lärloggar
 • Reflektera tillsammans med barnen kring vilka processer som skett, använd er av bilder och aktiviteter som stöd. 
 • Utgå från det område ni har undersökt

Exempelfrågor till reflektion med barnen, anpassa efter barngruppen.

 • Vad tänkte ni i början av projektet?
 • Hur tänker ni nu?
 • Vad har ni lärt er?
 • Var har ni hämtat idéer i projektet?
 • Varför har ni undersökt det här?
 • Var tycker ni mest om att vara på förskolan? osv.
 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: