Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöstjärnans 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-03 08:18 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Projekt Hållbar framtid 2019/2020

Vårt arbetssätt har framförallt handlat om att vi som pedagoger ska vara utforskande tillsammans med barnen. Genom ett nyfiket och aktivt lyssnande ska vi försöka förstå vad som fångar barnens intresse.  I det projekterande arbetssättet får barnen möta varandra i olika gruppkonstellationer. Lärandet sker båda mellan barn/barn och barn/pedagoger i en interaktion mellan verksamhetens alla delar och olika uttrycksformer.

 

Vi har arbetat med våra miljöer för att skapa mötesplatser som utgått ifrån barnens intressen. Både pedagoger och barn har förändrat, utvecklat och skapat nya miljöer kopplat till vårt projekt. 

 

Under de sista månaderna har vi gjort en stor mängd av olika saker inom vårt projekt inför avslutet med "Den Hungriga Larven" och "Hållbar framtid".

Vi har använt oss av olika verktyg som hjälpte oss att både utforska och dokumentera. Vi har samlat bilder på barns möte med naturen.

 

I vårt utforskande av insekter har vi använt oss av förstoringsglas och pinnar. Vi har även tagit med oss vår Ipad  så att  barnen själva har kunnat ta foto i naturen. Vi har senare tittat på bilderna och reflekterat tillsammans. Vi har läst boken "Den hungriga larven" regelbundet under vårt projekt . Vi har även erbjudit barnen material som kan användas på många olika sätt till exempel återvinningsmaterial och material som vi hittar i naturen.    

                                                                            

Projektet som vi har arbetat med har gått väldigt bra. Flertalet av barnen har gjort nya upptäckter i mötet med natur och material som de har fattat intresse för. Det var intressant att se hur barnens intresse ökade genom att vi varierade mellan olika delar i projektet, 
Vi ser tydliga framsteg i barnens utveckling i de olika miljöerna och hur dom förhåller sig till dem. Det har fått oss att gå ut mycket och tillbringa mycket tid i miljön och kopplat det till hållbar utveckling.
Vi kommer gärna fortsätta hålla på med olika projekt och teman på Sjöstjärnans avdelning eftersom vi ser att barnen tycker att det är väldigt intressant att hålla på med olika ämnen samtidigt som det är en pluspoäng för deras utvecklingsförmåga.

 

Genom att ge barnen möjlighet att förstå hur vi som människor påverkar vår miljö, hur naturen fungerar och att vi är en del av både staden och naturen och att vi behöver varandra. Vi har skapat mötesplatser för små grupper där barnen kan utforska och lära sig nya saker.

Syftet är att barnen ska leva efter det som barnen lär sig i projektet. Våra barn är vår framtid så de kan hjälpa oss att skapa ett grönare renare vackrare, mer tillgängligt och hälsosammare framtid.

Vi tänker att barnen ska arbeta med projekt som inspirerar dem. I projekten arbetar barnen tillsammans för att utveckla förmågor och kunskaper kopplade till läroplanen. Det projektbaserade arbetssättet gör det möjligt för oss att möta alla barn efter dess behov och intresse.

 

Hur har barnen haft inflytande i projektet?

 • De får mindre uppdrag i de små grupperna. Barnen som fick välja material för sin utforskning i mindre grupper valde att studera olika saker närmare. Barnen använde sina sinnen för att utforska det som de fann var intressant.
 • De får också vara med och planera aktiviteter. De är med under förberedelserna såsom till exempel att hämta material inför utforskning eller aktivitet. Barnen har varit med och dokumenterat som att ta bild på material och insekter och hänga bilder på väggarna.

      

 

Hur reflekterade vi med barnen?

 • Genom till exempel bilder eller notiser för att kunna gå tillbaka och se om barnet gjorde likadant för ett tag sedan eller om det skett någon utveckling. Pedagogerna tycker att det är bra att filma sig själva och barnen i situationerna för att kunna gå tillbaka och titta på hur hen gör i de olika situationerna och t ex vad använder barnen för ord och uttryck. 
 • Vi har sångsamling där vi knyter an till momenten vi arbetat med. Vi visar bilder på Ipaden och frågar barnen vad ser ni på bilden? Vad har vi gjort?  Detta görs också spontant vid andra tillfällen som vid mellanmål eller liknande.
 • Vi har pratat med barnen om vad vi har gjort i gruppen. Då kan barnen ta del av varandras tankar och funderingar. För att reflektera ytterligare antecknar pedagogerna och filmar barnen. Dessa filmer och kommenterar som barnen berättar till varandra hjälper till med beskrivande språk på olika sätt. Ofta används projektorn för detta ändamål. Barnen får också dokumentera själva ibland. Delaktigheten i dokumentationen är viktig. Det gör att det blir tydligt och att de kommer ihåg. 

 

Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?

 • De har fått pröva nya verktyg och material. Några barn har lärt sig nya ord och har även fått använda iPad på ett reflekterande sätt. Spontant och i planerade aktiviteter.
 • Om krypen har de har barnen lärt sig att larven blir en fjäril och att spindeln har 8 ben. Inom språk och matematik har de lärt sig termerna "stor" och "liten". Genom att räkna hur många insekter de fångat kan de flesta räkna till 3 eller 5. Vi räknar också under sagoläsningen som till exempel räkna hur många frukter den hungriga larven äter innan den blir en fjäril.
 • De har även lärt sig hur man tar hand om växter och att man inte ska plocka alla blommor utan att naturen ska låtas leva sitt liv också.

 

Reflektionerna har också utvecklats. Pedagogerna har pratat med barnen om vad vi har gjort i grupp. Då kan barnen ta del av varandras tankar och funderingar. För att få öva ytterligare på att reflektera antecknar pedagogerna och filmar barnen. Dessa filmer kommenterar barnen varandra vilket hjälper till med beskrivande språk på olika sätt. Ofta används projektorn för detta ändamål. Barnen får också dokumentera själva ibland. Delaktigheten i dokumentationen är viktig för det är tydligt att de kommer ihåg sådant, speciellt effektfullt blir det när de själva kan upprepa och dokumentera något de själva visat intresse för.

 

Det vi ser att barnen är mest intresserade av väljer vi att upprepa eller spendera mer tid på.  Barnen ska  kunna förstå insekter och djuren som vi ofta möter. Vi lär oss mer om de och hur de kan påverka på vår egen hållbara framtiden.

Vi har dokumenterat lärandet genom till exempel bilder eller notiser för att kunna gå tillbaka och se om barnet gjorde likadant för ett tag sedan eller fortsatt att utvecklas.

 

Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? 

 • Det barnen har lärt sig och utvecklats i detta projekt är många saker bland annat de negativa konsekvenserna som sker i miljön om man inte beter sig rätt tex kastar skräp på marken istället för att göra det i papperskorgen.

Vi har pratat och visat hur man ska göra för att ta hand om klimatet och miljön och många barn och har inom detta område har lärt sig hur man gör.
Samt så har barnen lärt sig att arbeta med digitala verktyg. De har blivit bättre på att förstå hur man använder dessa samtidigt vad man kan använda den för.

 

Hur har den pedagogiska miljön fungerat? 

 •  Inom projektet har vi skapat naturliga mötesplatser för barnen med projektet hållbar utveckling. Vi har fått nya material och digitala verktyg så vi kunde bygga om inomhusmiljön och utveckla vårt digitala arbete. Vi har skapat ett naturrum och en matematikhörna.
 • Vi har tagit ner material och verktyg till barnens tillgängliga höjd så de kan välja vad de vill använda när de är i mötesplatsen.
 • I naturrummet finns ljusbord för att titta på insekter och växter, kastanjer att räkna med och olika målarkritor bland annat.
 • I matematikhörnan finns kulramar, knappar, pärlor och trådar som man kan räkna med medan man knyter ihop dem. Vi har anpassat vår miljö och verktyg, digitala saker och liknande utan brister.  
 •  Pedagogerna har bjudit in till en stimulerande miljö som triggar intresset och tillgodoser nyfikenhet som man kan bygga vidare på. Det är roligt att hitta nya saker att leka med genom att utforska och undersöka. 
 • Föräldrarna har fått ett sommaruppdrag där de skickar bild och text om det som barnen var mest intresserade av vilket var insekter och kryp.

 

Barnen var mycket delaktiga och lärde sig mycket tillsammans med pedagogerna. Bristen på pedagoger på grund av sjukdom har gjort att vi inte har kunnat gå på regelbundna promenader men vi har använts oss av gården och inomhusmiljön. Deras självförtroende har ökat eftersom barnen klarar mycket själva vissa uppgifter och uppdrag under projektets tid.

 • Var det något som förvånade oss? 
 • Vad är vi mest stolta över i projektet? 
 • Att vi som pedagoger jobbat med att stärka barnens självförtroende och självkänsla. Att vi jobbat med att vidga barnens intresse, tankar och idéer. Att barnen fick lära sig nya begrepp, att barnen fått möjligheter att utforska, och kunnat använda nya teknik och digitala verktyg. 
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? 
 • Att barnen fått erfarenhet om hur vi som människor påverkar på naturen och hur vi kan ta hand om naturen och få bättre framtiden
 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året, som kanske kan bli till beprövade erfarenheter? 
 • Det har verkligen gått bra att lära barnen hur man ska sortera avfall. Avfallsmonstren har verkligen hjälpt barnen hitta rätt fraktioner.
 • Vi tänker att barn ska arbeta med projekt som inspirerar dem. I projekt arbetar barnen tillsammans för att utveckla förmågor och kunskaper kopplade till läroplanen.
 • Tankar om kommande pedagogiska år?  
 • Vi tänker att barn ska arbeta med projekt som inspirerar dem. I projekt arbetar barnen tillsammans för att utveckla förmågor och kunskaper kopplade till läroplanen. Att tryggheten är grunden för allt och under tid med
  mycket frånvaro har varit kanske viktigare än någonsin.
 • Kompetensutveckling?  
 • Vi har blivit bättre på att dokumentera och använda skolplattformen tex. lär loggen. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: