Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B kap6

Skapad 2020-06-03 08:29 i Hindås skola Härryda
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med Matteborgen 5B. Kapitlen tar upp tal, bråk, procent, decimaltal och geometri.

Innehåll

Arbetssätt:

 

 • Gemensamma genomgångar  
 • Arbete med problemlösning ensam, par och i grupp. (EPA)
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5B. 
 • Pararbete
 • Fortsatt träning av multiplikationstabellerna.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 

Du kommer att få undervisning om:

 • division med minnessiffra
 • att räkna med överslag
 • läsa och skriva bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimaltal
 • decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem
 • sätta ut decimaltal på en tallinje
 • vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att räkna division med minnessiffra. 
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Du har nått delar av målet men behöver träna mer
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra.
Du är osäker på kortdivision.
Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du visar osäkerhet på överslagsräkning/ rimlighetsbedömning
Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Prioriteringsregler.
Du har kunskap i vad man räknar ut först
Du visar viss förståelse för vad man ska räkna först.
Du har god förståelse för vad man ska räkna först.
Du har väl god förståelse för vad man ska räkna först.
Du kan byta ut frågetecken mot rätt tal.
Du kan till viss del utföra uppgifterna.
Du har förståelse för hur man löser uppgifterna .
Du har god förståelse för hur man löser uppgifterna.
Negativa tal
Du kan förklara vad som menas med negativa tal.
Du kan yill viss del förklara negativa tal.
Du kan förklara negativa tal.
Du har goda kunskaper i hur man förklara negativa tal.
Storleksordna
Du har förmågan att storleksordna negativa & positiva tal.
Du kan till viss del storleksordna.
Du har god förmåga att störleksordna.
Du har väl god förmåga att storleksordna.
Problemlösning
Du har förmåga att lösa problem genom att använda olika räknesätt.
Du kan till viss del använda dig av olika räknesätt för att lösa ett problem.
Du har god förmåga att använda dig av olika räknesätt för att lösa ett problem.
Du har väl god förmåga att använda dig av olika räknesätt för att lösa ett problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: