Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parkour på fritids

Skapad 2020-06-03 10:07 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2
Parkour som valbar aktivitet på fritids i idrottssalen

Innehåll

Upplägg

Under ledning av licensierad parkourledare samt assistent tränar barnen parkour en gång i veckan som valbar fritidsaktivitet i skolans idrottssal. Parkourledaren gör en redskapsbana och instruerar olika moment med svårighetsalternativ så att alla kan träna på sin nivå. Ledaren och assistenten säkrar de moment som behövs genom att ta emot och hjälpa till. Parkourledaren demonstrerar också i vilken ordning eleverna ska göra momenten så att ett bra flöde uppstår. Under aktivitetens gång ändrar och utmanar ledaren några moment så att rörelsen utvecklas ytterligare.

Genomförande och resultat

Aktiviteten har varit mycket populär och för det mesta har det varit full grupp med maxantal 30 barn. I och med att aktiviteten noga instrueras innan start och vi påminner om säkerhetsaspekter har det ytterst sällan inträffat att något barn gjort sig illa, trots den avancerade nivån med frivolter, bakåtvolter etc. Eleverna har påtagligt utvecklat sin kroppskontroll och klarar allt svårare moment, vilket har resulterat i att de alltmer visar att de litar på sin förmåga att ytterligare utmana sig. Vad som har varit särskilt glädjande har varit att inte bara de barn som är vana vid denna typ av avancerad träning utan alla barn har vågat prova. Olikheten i hur långt man har kommit i sin utveckling har inte varit det viktiga utan var och en har varit helt uppslukad av vad hen själv lyckas göra med sin kropp. Dessutom har eleverna visat en märkbar uthållighet och lyckats hålla detta höga tempo i drygt 40 minuter. 

Med tanke på hur viktig fysisk träning är för hjärnans utveckling och lärande har denna aktivitet visat sig vara ett viktigt och uppskattat komplement till skolarbetet. Dessutom är det tydligt att elevernas kroppsuppfattning har stärkts påtagligt på ett lustfyllt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
    Gr lgr11  -
  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: