Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering: Djur och Natur Vt-20

Skapad 2020-06-03 10:10 i Hosiannaskolans Förskola Fristående förskolor
Förskola
Samlingen är viktig för oss.

Innehåll

Innehåll

Så här följde vi barnens lärprocesser 

 

Vi har följt barnens lärprocesser genom att diskutera tillsammans i arbetslaget. Vi har utfört vissa aktiviteter så som att läsa böcker, rita målarbilder med insekter samt djur på. Vi har även haft samlingar i barngruppen där vi har pratat om vad som händer ute i naturen och där har vi även fått reflektioner av vad barnen upplever, samt har sett. Vi har sjungit låtar där det passar temat så som: Imse vimse spindel, lilla snigel mm. 

 

Vi har inte så mycket bilder eller annan dokumentation att visa vad för tema av aktiviteter som vi har haft med barnen. Själva dokumentationen har varit tyvärr begränsad denna vår.

Det har varit mycket annat som har prioriterats i verksamheten, än just dokumentation av temat. Fokus har fallit mycket bland annat på nya  inskolningar. Vissa av de aktiviteter som vi hade planerat, blev inte av då arbetsuppdelningen i arbetslaget har varit oklar.   

Planeringstiden har funnits men där har det blivit en mer fokus på att skriva om varje individs utveckling till just utvecklingssamtalet. Det har även tagits tid till att fixa material till verksamheten och därför har dokumentationen blivit begränsad. 

 

 

Det här resultatet förväntade vi oss 

 

Vi förväntade oss att barnen skulle få en bredare samt större förståelse för allt som händer i naturen. Vi förväntade oss att barnen med bredare kunskap också skulle bli mer rädda om och ta tillvara på det som naturen erbjuder. 

 

 

Så här utvärderar vi temat.  

  

Vi har sett att barnen har fått en större intresse för naturen och allt runtom kring. Genom att vi har gjort olika aktiviteter så som att sjunga, pyssla, rita och sortera leksaker så har det blivit mer flytande i att kunna prata på ett enkelt sätt om att vi måste ta hand om det som vi har. Vi kan endast utgå ifrån det diskussioner vi får, hör och ser i barngruppen då dokumentationen varit begränsad.

 
Det har varit en turbulent vår på grund utav Covid-19. Många har hållit sig hemma och hela projekt har fått ligga på is. Som tur är så är vårt tema inom natur så det har blivit en mer naturlig sak att spontant att prata om när vi nu har valt att vara mer ute, mer än vanligt. Vi har haft samlingar där vi fördjupat oss lite mer om temat. Vi sjunger insektssånger läser upp olika rim som passar ämnet och läser sagor samt leker lekar.  

  
Så går vi vidare: 

 

Till nästa planering så vill vi gå igenom varje månad tydligare samt tema/projekt så att vår dokumentation samt observation inte blir lika oklar.   

 

Vi vill fortsätta med tema som följer varje termin då det är enkelt samtalsämne att prata om i barngruppen.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: