Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya prima matematik 2B, Tiundaskolan, VT20

Skapad 2020-06-03 12:35 i Tiundaskolan Uppsala
Planering upplagd efter Prima 2B Tidsplan vt
Grundskola 2 Matematik
Som du vet finns matematik överallt runt omkring oss, i skolan, där hemma, i affären, på tv, i tidningar, i spel, på datorn osv, osv. Matematik är spännande och roligt!

Innehåll

Syfte

Taluppfattning och tals användning
Naturliga tal

Kunna

 • ramsräkna och storleksordna tal -1000
 • läsa och skriva tal -1000
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet
Kunna

 • förstå och ange siffrors värde, hundratal, tiotal och ental.
 • dela upp tal, samt visa med läggmaterial ex 327=300+20+7


De fyra räknesätten
Kunna

 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång -1000
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång -20
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara lösningarna med mattespråk och genom att använda material och bilder

 

Programmering

Kunna

 • följa och skapa instruktioner för programmring

 

Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, udda, jämna, likhetstecknet, rimlighet, mönster, samband samt addition, subtraktion, summa, differens och loop,

Undervisning och bedömning

Vi utgår från ordningen i nya prima matematik 2B. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt i helklass och i mindre grupper. Du kommer att lära dig genom att:

 • arbeta enskilt, parvis och i grupp med olika typer av matteuppgifter.

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar. 

 • få arbeta med räknehändelser/problemlösning.

 • ha gemensamma genomgångar.

 • arbeta laborativt med t.ex. tallinjer, pengar, tiobasmaterial etc

 • ha matteprat: Hur tänker du?

 • göra diagnoser innehållande gällande kapitlens mål i matteboken efter halva kapitlet.

 

Bedömning

Vi bedömer målen genom att se hur du arbetar enskilt och i grupp, samt hur du löser och förklarar dina uppgifter. 

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: