Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i NO vt 2016 för år 4-6 - Område Blandningar och lösningar

Skapad 2011-12-06 15:06 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
När du köper lösviktsgodis blandar du olika godisbitar i samma påse, med du kan lätt se de olika sorterna. I andra blandningar är det inte lika lätt. Om du gör en blandning av kranvatten och koncentrerad saft, kan du inte se vad som är vad. I det här området får du bland annat lära dig om olika blandningar och hur du kan skilja ämnena i en blandning åt. Du får också lära dig om ämnen som kan lösas i vatten.
Grundskola 4 – 6 Kemi
...

Innehåll

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av centrala innehållet

Ha kunskap om:

 • Hur man gör en undersökning utifrån en instruktion.
 • Hur man utifrån en undersökning/laboration skriver en laborationsrapport.
 • Aktuella begrepp inom området  "Blandningar och lösningar" såsom filtrera, avdunsta, separera, sila, lösning, blandning, kromatografi, bottensats.
 • Vad en blandning är och kunna ge exempel.
 • Vad en lösning är och kunna ge exempel.
 • Vilka ämnen som kan lösas i vatten.
 • Om olika lösningsmedel samt att vissa av dessa är miljöskadliga och måste tas om hand.
 • Olika metoder för att skilja ämnen åt såsom filtrera, sila, avdunsta och kromatografi.

Undervisning/arbetssätt

Vi lär oss genom att:

 

 • Lyssna, läsa, se på film och diskutera
 • Utföra laborationer
 • Skriva laborationsrapport

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och ställa frågor som för diskussionen framåt
 • Genomföra enkla undersökningar utifrån en instruktion och med hjälp av egna frågeställningar
 • Använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • Ge förslag som kan förbättra undersökningen
 • Kunna jämföra olika resultat utifrån en undersökning och föra resonemang om likheter och skillnader
 • Med hjälp av kemins begrepp förklara hur man kan skilja ämnen åt.
 • Skriva en laborationsrapport
 • Utföra kamratbedömningar
 • Förstå och använda dig av de viktiga ord och begrepp du lärt dig som är specifika för området såsom  filtrera, avdunsta, separera, sila, lösning, blandning, kromatografi, bottensats.

Matriser

Ke

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: