Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik - MOT D.K Ht-20

Skapad 2020-06-03 14:27 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola F – 3 Motorik
Genom undervisningen i ämnet/ämnesområdet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Ges positiva upplevelser av rörlighet och friluftsliv under skoltiden genererar förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen. Undervisningen inom ämnesområdet motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Eleven ska främja sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljö och naturen under olika årstider och få förståelse för väder och vind.

Innehåll

 

·          

o   Genom undervisningen i ämnet/ämnesområdet kommer eleven att möta följande centralt innehåll:

Konkretisering

Undervisningen ska lära dig att:

Mål:

¤ Röra sin kropp allsidigt i olika sammanhang genom lek, dans, rörelse i vatten, till musik inomhus och utomhus.

¤ Se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil och belysa kläder efter olika aktivitet.

¤ Genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen. Vistas i olika utemiljöer som skog, skolgård under olika årstider.

¤ Genom ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att t.ex. kommunicera om rörelse.

Simundervisning - Bad – Träna eleven att få vattenvana och kunna flyta självständigt i vattnet, med flythjälpmedel / hålla balansen. Eleven ska med vuxenstöd röra sig framåt i bassängen. Samtal kring kroppsuppfattning och självbild. Skapa förutsättningar för att eleven ska förstå sambandet mellan ombyte och bad, samt vikten av dusch och en god hygien.

Gymnastik - Rörelseglädje - Ge eleven förutsättningar att använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang. Samtal kring kroppsuppfattning i samband med rörelse. Eleven ges förutsättningar att följa ett givet rörelsemönster genom en hinderbana eller till musiken och väntas in för att följa instruktioner i de olika momenten. 

Utflykt Skogen - Eleven ska ges möjlighet att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen. Skapar förutsättningar att undersöka och orientera sig i sin närmiljö, såväl med som utan digitala verktyg. Rörelseaktivitet skapas i skiftande natur och utemiljöer under olika årstider. Tar upp allemansrättens grunder. Rörelse i natur och i närmiljö sker gående eller med cykel.

Massage - Samtal kring kroppsuppfattning i samband med rörelse. Ge eleven avslappning, kroppsuppfattning. Ej arbetat med ht20

Slöjd - Eleven arbetar efter den grundläggande motoriska rörelsen i slöjdsammanhang. Fin och grovmotorik samspelar genom de olika redskap/verktyg man använder. Gäller både sy och träslöjd. ej arbetat med ht-20

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

Simundervisning - Bad - Eleven ges möjlighet att under en lektion en gång i veckan vara i varmvattenbasängen på Habiliteringsbadet. Där tränas vattenvana, flytning samt att förflytta sig framåt i bassängen med vuxenstöd. Eleven tränar att flyta självständigt i vattnet liggande på rygg med en vuxen bakom eller med flythjälpmedel, hålla balansen. Eleven kan med vuxenstöd röra sig framåt i badet. Träning att blåsa bubblor och blåsa på boll. Har sånger med rörelse för att skapa kroppsuppfattning och genom musik röra sig i vattnet. Den vuxne skapa förutsättningar för samtal för att eleven ska förstå sambandet mellan ombyte och bad. Elevens kroppsuppfattning lyfts vid dusch ex. duschar din arm, ditt ben och av och påklädning samt vikten av dusch och en god hygien. 

Gymnastik - Rörelsesånger - En gång i veckan under en lektion erbjuds gymnastik i Lingenässkolans gymnastiksal. Man samlas på bänken för att starta lektionen tillsammans. Genom en hinderbana tränar man balans, koordination, ta en instruktion och själva motoriska rörelsen. Hinderbanan är formad som ett U och eleven gör den 1-3 gånger. Tar fram bollar som man kan kasta till varandra eller göra "mål". 

Vi använder också motorikrummet en gång i veckan då vi tränar rörelse tillsammans med musik, rörelselekar och redskap. Skapa kännedom om kroppens olika delar som armar, ben, händer, fötter. Under de motoriska lektionerna arbetar man för ett igenkännande, härma rörelser och få en social träning att vara med i ett socialt sammanhang med klass och skolkamrater. 

Utflykt Skogen - Eleven ska ges möjlighet att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen. Skapar förutsättningar att undersöka och orientera sig i sin närmiljö. Vi tar oss till Lingenässkogen för att gå i naturen där, vi rör oss i närområdet och går till Näsby gård eller lekplatser i området. Rörelseaktiviteter utförs på så vis i skiftande natur och utemiljöer under olika årstider. Tar upp allemansrättens grunder. Rörelse i natur och i närmiljö sker gående eller med cykel. Pratar om träd, stam, bark, gren, löv och dess färger under de olika årstiderna.  

Cykling – Träna motorik och koordination och öga/hand rörelse var man ska svänga. Elev cyklar i närområdet men också till ett mål som lekplats eller skogen. Dagny är i uppstartsskedet på att träna sig i att cykla, trampa och fortsatt träning sker.  

Massage - Samtal kring kroppsuppfattning i samband med rörelse. Ge eleven avslappning, kroppsuppfattning. Ej arbetat med ht-20 pga Corona och hålla avstånd.

Slöjd - Eleven arbetar efter den grundläggande motoriska rörelsen i slöjdssammanhang. Fin och grovmotorik samspelar genom de olika redskap / verktyg man använder. Gäller både sy och träslöjd. Vi har slöjd en gång i veckan och slöjdmaterial finns i slöjddepå på Ast-delen men kommer även att sitta i klassrummet.  I syslöjd har vi som mål att väva, stämpla på tyg. I träslöjd har vi som mål att göra ett insektshotell genom att såga bambupinnar och sätta ihop. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Rörelser i vatten.
  MOT  1-3
 • Klädsel för olika aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.
  MOT  1-3
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under oika årstider.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: