Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Åk 1 Vt

Skapad 2020-06-03 14:44 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Denna terminen kommer vi arbeta med ämnesområdena vatten, krafter vid lekredskap samt våren

Innehåll

 

Du kommer få lära dig om vattnets egenskaper och om olika former vattnet kan ha.

Du kommer få lära dig om olika krafter som friktion, tyngdkraft, tröghet, balans och jämvikt.

Du kommer få lära dig om hur djur och natur anpassar sig till våren.

 

För att lära dig detta kommer vi:

läsa i våra läroböcker,

titta på filmer,

göra fältstudier och undersökningar samt

ha diskussioner.

 

Efter det att vi arbetat med arbetsområdena ska du kunna:

 

 • göra enkla observationer av årstider.

 • namnge några djur och växter.

 • utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse utifrån tydliga instruktioner.

 • ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

 • utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om vatten utifrån tydliga instruktioner.

 • göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat i det undersökande arbetet med stöd av vuxen.

 • med stöd av vuxen dokumentera mina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och med stöd av vuxen använda min dokumentation i diskussioner och samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: