Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering 4b, projektberättelse Solstrålen

Skapad 2020-06-03 14:49 i 184411 Förskolan Ålö Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektberättelse. Radera stödmaterialet i texten när projektberättelsen är färdig.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

Vi har under vårterminen arbetat med projektet Djur och natur i vår närmiljö. Detta baserat på barnens intresse för de djur vi har sett runtom på gården samt i vår närmiljö. Vi började gå promenader i närmiljön där vi uppmärksammade ekorren som barnen visade stor nyfikenhet för. I samlingen har vi läst minifakta om ekorren och tittat på naturfilm med ekorre. I mindre grupper har barnen fått skapa ekorre i lera och målat ekorre. Via projektor visade vi vad ekorren äter och tillsammans reflekterat över vår nya kunskap och barnen har ofta reflekterat tillsammans över dokumentationen via kroppsspråk och de äldre barnen har pratat med sina kamrater om att ekorren äter kottar.

 

I förskolans uppdrag ingår att lära om hållbarhet och miljö. Det är viktigt att tidigt försöka så ett frö och försöka få barnen intresserade av djur och natur. Syftet är också att utöka barnens kunskap och förståelse för andras upplevelser.

 Vi ville utmana barnen och se hur mycket vi kunde lära oss om de vanligaste djuren, så efter ekorren kom hunden och katten då några barn i gruppen har just hund och katt som husdjur. Med hjälp av lärplattan har vi sökt upp bilder på hund och katt som vi sedan satt upp som dokumentation och tittat på likheter/olikheter hos djuren. Vi kom fram till att både hund och katt har 4 ben medan ekorren har bara 2, men alla har svans. Vi har också pratat om att hundar och katter ser olika ut precis som vi människor, men alla är lika bra som de är.

I projektet har barnen fått använda sig av bee bot för att lära känna ny digital teknik och de har både "hälsat" på djuren med enkel programmering samt prova att rita med hjälp av bee boten. Barnen har visat sitt intresse genom att peka på bilden av bee boten och vi har i mindre grupper tagit fram och utmanat barnen genom att lägga till en sväng efter de kände sig säkra på kodningen. Grupperna har även fått bekanta sig med analog programmering med hjälp av pilar i en bana de skulle följa.

Hela barngruppen har vid flera tillfällen fått skapa djuren med hjälp av olika tekniker. De har målat med kritor, flaskfärg och akvarellkritor på olika papperstyper som tex, växtpapper och akvarellpapper. De har arbetat med både grålera och playdoh för att skapa sitt eget djur och de har fått använda sig av handavtryck.

Det är väldigt roligt och intressant för oss pedagoger att se hur barnen har utvecklat sitt intresse och sina kunskaper. Barnen har visat sin ökade kunskap genom att benämna rätt namn på djuret och härma djurens läte. Några barn har även berättat hemma om det djur vi haft fokus på. Tillsammans har vi samlat ihop bilder och barnens dokumentation på djuren och avslutningsvis reflekterat med barnen om vad de kunde i början av terminen och hur mycket de lärt sig nu när terminen närmar sig sitt slut. 

Teorier vi lutat oss mot har varit "Learning by doing" Dewey, Verksamhetsplan och läroplanen.

 

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: