Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO luft och vatten

Skapad 2020-06-03 14:53 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Luft och vatten
Grundskola 2 – 3 Teknik Matematik
Luft och vatten

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser texter om luft och vatten och diskuterar dem. Vi använder oss av korta filmer för att fördjupa oss i ämnet. Vi gör observationer i vår närmiljö. Vi gör enkla experiment med luft och vatten.

 

Bedömning

Med hjälp av matrisen.

Målet med undervisningen

Ha kunskaper om luft och vatten och kunna förklara på samband i naturen som har med luft och vatten att göra. T ex vattnets kretslopp och fotosyntesen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  Bi   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  Bi   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3

Matriser

Ma Tk

 • Bi   3
Du kan göra ett enkelt experiment t ex filtrera sand och vatten.
.Du kan dra slutsatser utifrån ditt experiment t ex hur filtrering används i andra sammanhang.
 • Bi   3
Du kan berätta om egenskaper hos luft och vatten.
Du kan berätta om vattnets tre former samt luftens egenskaper.
 • Fy   3
Du kan göra jämförelser mellan hög och låg friktion utifrån de experiment vi gjort.
Du kan ge exempel på saker i vardagslivet som har hög/låg friktion och förklara varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: