Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktdesign - Stolen

Skapad 2020-06-03 15:53 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
I det här arbetsområdet ska vi jobba som designers och sätta oss in i vad en designer gör. Eleverna ska tänka utanför boxen och formge sin egen stol och designa den efter yrke och egenskap.

Innehåll

Konkretisering av målen

·         Kunna beskriva och förklara stegen i produktdesign (1)

·         Kunna beskriva och förklara olika föremåls material och fördelarna med dessa material (2,7)

·         Kunna föra resonemang kring materialval och hur det påverkar miljön (2,7)

·         Kunna ge förslag på hur en produkt kan designas (1)

·         Kunna rita en skiss (5)

·         Kunna bygga en stol utifrån dina egna idéer och att samarbeta med en partner (3,4)

Arbetsområden VT-20

·         Produktutveckling

·         Återvinning

 

Undervisning

·         Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner

·         Texter och länkar från Clio

·         Bygga produkt utifrån idén

Vecka

Att göra

Material

16

Genomgång – Produktdesign (ett behov)

-          Design med olika märken (mat, bil, företag, kläd)

-          Förklaring kring hur de känner igen det

Designprocess

-          Ide à Analys à Skiss à Modell

 

-          Clio (konstruktion & design)

-          Produktdesign https://portals.clio.me/se/teknik/7-9/omraaden/konstruktion-och-design/produktdesign/produktdesign/

-          Sakers utseende (https://portals.clio.me/se/teknik/7-9/omraaden/konstruktion-och-design/produktdesign/sakers-utseende/

17

Produkters egenskaper

-          Proportioner

-          Material

-          Form

-          Färg

-          Kostnad

-          Användbarhet

Starta upp par – konstruktion

-          Utgå från en egenskap och ett yrke

-          Skissa på ideer och tankar

-          Produktdesign https://portals.clio.me/se/teknik/7-9/omraaden/konstruktion-och-design/produktdesign/produktdesign/

 

18

LOV

LOV

19

Modeller & material

-          Modell & prototyp – skillnad

-          Vilket material ska du använda dig av?

-          Testning av modellerna

Bygget

-          Modeller & material https://portals.clio.me/se/teknik/7-9/omraaden/konstruktion-och-design/produktdesign/modeller-och-prototyper/

20

Bygg

 

21

LOV

LOV

22

Bygg

 

23

Bygg

Inlämning:

-          Dagbok över arbetsprocessen

-          Utvärdering (kamrat)

Skiss (analogt eller digitalt)

Uppgifter

 • Produktdesign - Stolen

 • Produktdesign - Stolen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik Kunskapskrav Åk 7-9

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Insatser krävs
E
C
A
1. Undersöka tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och … användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur… delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
med viss enkelt identifierbara
med relativt god ingående
med god ingående och visar då på andra liknande lösningar
2. Resonemang kring likheter och skillnader
Dessutom för eleven … underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Insatser krävs
E
C
A
3. Konstruktionsarbete
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och … möjliga idéer till lösningar samt utforma … fysiska eller digitala modeller.
Pröva enkla
Pröva och ompröva utvecklade
Systematiskt pröva och ompröva välutvecklade och genomarbetade
4. Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen …
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
5. Dokumentation
Eleven gör … dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet …
enkla till viss del är synliggjord.
utvecklade är relativt väl synliggjord.
välutvecklade är väl synliggjord.

Utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och ämnets specifika uttrycksformer och begrepp

Insatser krävs
E
C
A
6. Teknikutveckling
Eleven kan föra … underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
7. Resonemanfg kring tekniska val
Dessutom kan eleven föra …. underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: