Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Tekniska system och programmering

Skapad 2020-06-03 15:59 i Slöingeskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 5 Teknik Matematik
Ett arbetsområde om tekniska system där vi provar att programmera med microbit.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska veta vad som menas med ett tekniskt system och var i det tekniska systemet det finns programmering.

Bedömning - vad och hur

Vad

- förklara vad ett tekniskt system är

- kunna använda begreppen komponent, input, process och output

- kunna använda sig av programmeringsverktyget Micro:bit

- kunna jämföra tekniska system förr och nu

 

Hur

- pröva och ompröva lösningar till givna uppgifter när du använder Micro:bit

- Genom valfri redovisning ska du beskriva ett tekniskt system där du använder relevanta begrepp. Du ska också  jämföra det systemet med hur det såg ut förr. 

Undervisning och arbetsformer

- programmering med micro:bit

- arbeta i par

- film

- genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan utforma enkla förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: