Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 9

Skapad 2020-06-03 16:05 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
En la embajada / Verbos con diptongo / Escribir sobre las Pascuas en perfecto / Tu rutina diaria usando los verbos reflexivos.

Innehåll

¡Hola! Denna vårterminen för åk 9 fortsätter vi med att lära oss mer om spansk och latinamerikansk kultur och att öva på att läsa, lyssna, skriva och att tala spanska. Vi fortsätter att bygga på språket för att nå målen för spanska kursplanens mål. Allt material och information ges i Unikum.

Matriser

M2
Spanska 7-9

Når ej målen
E
C
A
Tala
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt. Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter.
Lyssna och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: