Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Läsa faktatext

Skapad 2020-06-03 16:10 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om svenska författare och att skriva återberättande text.
Grundsärskola 5 Svenska
Ett arbetsområde om att läsa och sammanfatta faktatexter.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att träna läsförståelsestrategier genom att läsa olika faktatexter och sammanfatta texterna.

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

- Förutspå en faktatext

- Hitta nyckelord 

- Sammanfatta texten

- Skriva en återberättande text så att händelserna hamnar i kronologisk ordning.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Enskilt arbete, i par och i grupp.

Arbete enligt stödstruktur.

Läsa olika faktatexter där vi förutspår, letar nyckelord, gör tankekarta och sammanfattar texter.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
  Sv  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: