Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och programmering år 4-6

Skapad 2020-06-03 16:17 i Hannaskolan Grundskolor
Utveckla kunskaper om hur olika dataspel kan utvecklas och hur programmering kan användas på olika sätt för att lösa problem. Vi lär oss också om några av våra tekniska lösningar som vi har i vårt samhälle idag och hur vi kan lösa framtidens teknik för att skapa en hållbar utveckling.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig att programmera med hjälp av Scratch samt annat program. Vi kommer också att arbeta med dagens praktiska tekniska lösningar och hur framtidens hållbara tekniska lösningar ser ut. Du kommer att få komma på en egen uppfinning. Du kommer även att få bygga hållbara konstruktioner.

Innehåll

Det som du ska lära dig är:

Att förstå syftet med att programmera med koder, se dess möjligheter och användningsområden.

Vi kommer att reflektera över hur framtidens tekniska lösningar ser ut för att vi ska få en hållbar framtid. 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att jobba enskilt med scratch samt se program som samtalar om just programmering. Vi kommer att träna på de olika begreppen inom programmering.

Vi kommer att titta på olika uppfinningar och försöka tänka ut hur dessa skulle kunna förbättras. Hur vi tror att tekniken kommer att se ut i framtiden.

Du kommer själv att få uppfinna och bygga en konstruktion som ska klara av vissa moment.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Programmering och relevanta begrepp
,
Eleven kan till viss del praktiskt använda programmeringsspråket Lego mindstorms för att uppnå funktion.
Eleven kan praktiskt använda programmeringsspråket Lego mindstorms för att uppnå funktion.
Eleven har goda praktiska kunskaper i att använda programmeringsspråket Lego mindstorms för att uppnå funktion.
Praktiskt arbete
,
Eleven kan till viss del genomföra och dokumentera resultat av enkla försök hur tekniska lösningar fungerar idag.
Eleven kan genomföra och dokumentera resultat av enkla försök hur tekniska lösningar fungerar idag på ett utvecklande sätt.
Eleven kan genomföra och dokumentera resultat av enkla försök hur tekniska lösningar fungerar idag på ett välfungerande sätt.
Dokumentation
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med beskrivningar och ritningar där arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med beskrivningar och ritningar där arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med beskrivningar och ritningar i arbetet är väl synliggjord.
Hållbar utveckling
Du kan till viss del koppla och förstå framtidens behov av tekniska lösningar för hållbar utveckling och ge enstaka exempel.
Du kan koppla och relativt väl förstå framtidens behov av tekniska lösningar för hållbar utveckling genom att ge flera exempel.
Du kan koppla och mycket väl förstå framtidens behov av tekniska lösningar för hållbar utveckling genom att ge flera relevanta och tydliga exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: