Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg- och konstruktionslek utifrån Bockarna Bruse saga

Skapad 2020-06-03 17:02 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
I projektet om Bockarna Bruse blivit bygg och konstruktion ett språk som hjälpte våra barn att komma närmare varandra eftersom de fick vara kreativa och lösa problem tillsammans. Vi vill utmana alla barn att öva och kunna bygga på olika sätt fantasifulla lekvärldar samt koppla ihop roll- och konstruktionslekar.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället 4 juni 2020

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barngruppen ska förstå hur man kan bygga och konstruera lekvärld utifrån Bockarna Bruse sagan med hjälp av byggmaterial samt rekvisita.

 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Barngruppen ska utveckla sin förmåga att sortera och förstå innebörd av olika matematiska begrepp som stor-liten-mellan, lågt-högt;

-problemlösningar och att komma med egna lösningar;

- samarbetsförmågan och självständighet.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska erbjudas att bygga lekvärld med hjälp av klossar och Bockarna Bruse med trollet. Bild på bron ska fungera som 

en inspirationskälla och ger barnen möjlighet att kommunicera samt förmedla sina upplevelser.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Hur kan vi bygga med Bockarna Bruse?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: