Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 1-20

Skapad 2020-06-03 17:04 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Matematik
Matematik finns överallt. Eleverna är redan bekanta med matematik i olika former. De har spelat spel, räknat olika föremål, ramsräknat osv. Fokus nu är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion inom talområdet 1-20. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • kunna lösa enkla problem
 • kunna använda matematiska begrepp
 • kunna göra enkla beräkningar 
 • kunna delta i matematiska samtal och resonemang

Så här ska vi arbeta:

* Vi arbetar utifrån praktiskt och konkret material.
* Vi tränar addition och subtraktion 1-20 genom att arbeta, i boken Addition och Subtraktion 1-20 (Framsteg i matematiken), samt praktiska övningar. 
* Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. 
* Förutom det praktiska materialet arbetar vi med arbetsblad och digitala verktyg.
* Vi jobbar både individuellt och i par.

 

Vi kommer att arbeta med följande: 

* Ramsräkning

*  Sifferskrivning

* Dela upp tal 

* Likhetstecknets betydelse =

* Taluppfattning/Addition och subtraktion inom talområdet 0-20

* Matematiska begrepp såsom fler/färre

* Tallinjen

* Pengar

 

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du: 

* kan lösa enkla problem

*förstår likhetstecknet

*kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-20

*kan begreppen fler/färre

 

När vi bedömer dina kunskaper utgår vi från:

*din delaktighet på lektionerna

*ditt individuella arbete på lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 1-20

Är på väg att nå målet
Är på god väg att nå målet
Nått målet
Ramsräkna till 20
Dela upp tal
Talen före/efter
Addition genom att räkna vidare
Subtraktion genom att räkna bakåt
Addera genom att öka
Subtraktion genom att minska
Subtrahera - skillnad
Sambandet mellan addition och subtraktion, talfamilj
Växling med pengar
Pengar - Vad har jag kvar?
Begreppet fler
Begreppet färre
Addera på tallinjen
Subtrahera på tallinjen
Uppställning addition
Uppställning subtraktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: