Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden

Skapad 2020-06-03 18:45 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer få lära dig om universum, stjärnor, galaxer, solen, planeter, månen och hur de rör sig i förhållande till varandra.

Innehåll

Tidsperiod

 • Vecka:

Övergripande förmågor:

 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara hur saker hör samman och varför.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, ställa frågor och återberätta eller skriva vad du har lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att lära dig nya begrepp som rör rymden och använda begreppen i tal och text.
 • Du utvecklar din procedurförmåga genom att läsa och söka efter fakta om rymden och återberätta fakta i tal och skrift.
 • Du utvecklar din metakognitiva förmåga genom att reflektera och ge omdömen om ditt och en kamrats lärande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Söka information i texter om rymden.
 • Skriva en berättelse där du får med fakta och använder relevanta begrepp.
 • Utveckla kunskap om nya begrepp och använda begreppen i tal och text.
 • Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar vad du kan och har lärt dig genom att:

 • berätta muntligt
 • skriva en faktaberättelse
 • rita bilder
 • delta aktivt i och under lektionernas aktiviteter
 • visa din dokumentation

     Formativ

 • självbedömning.
 • kamratbedömning.
 • återkoppling.

     Summativ

 • faktaberättelse
 • bilder
 • redovisning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer lära dig genom:

 • gemensamma genomgångar
 • observationer
 • se film
 • rita bilder
 • skriva faktaberättelse
 • läsa fakta
 • redovisa

Temat består av följande områden:

Del 1: Universum, solen och stjärnor

Del 2: Planeter

Del 3: Månen, gravitation och astronauter

 

Del 4: Faktaberättelse

Del 5: Redovisa
Du kommer gå redovisa dina kunskaper i temat på olika sätt.

Del 6: Utvärdera
Du kommer att utvärdera och självskatta i matriser i Unikum.

Uppgifter

 • Min faktaberättelse om rymden!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Tema Rymden

Insats krävs
Godtagbart
Mer än godtagbart
Svenska
Återberätta fakta från en faktatext som du läst.
 • Sv   3
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svenska
Sökläsa i en faktatext för att skriva egen faktaberättelse.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Svenska
Skriva faktaberättelse med ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv   3
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
NO - Rymden
Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
NO - Rymden
Beskriva några planeter, hur de ser ut, storlek, placering o.s.v.
 • NO   3
Jag tycker att det är svårt. Du behöver träna mer.
Jag tycker att det är ganska lätt. Du klarar målet.
Jag tycker att det är väldigt lätt. Du klarar målet med god marginal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: