Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 8G1 - Syror, baser, salter och markkemi VT20

Skapad 2020-06-03 20:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En PP i kemi inom om syror och baser
Grundskola 7 – 9 Kemi
Arbetet med området syftar till att du ska få utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska få söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Genom undervisningen ska du få utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter området kan du följande

 • Kunna att basiskt är motsatsen till surt 

 • Kunna vad som menas med neutralisation 

 • Kunna ge exempel på syror som finns i livsmedel

 • Kunna vad en indikator är

 • Kunna ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning

 • Kunna vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt

 • Kunna ge exempel på syror och baser i vardagen

 • Kunna namn och kemisk formel för de tre starka syrorna

 • Kunna berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden 

 • Veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa

 •  
 • Kunna redogöra för hur positiva och negativa joner bildas

 • Veta vilka joner som alltid finns i syror och i baser

 • Förstå skillnaden mellan starka och svaga syror

 • Förstå skillnaden mellan koncentrerad och utspädd lösning

 • Kunna förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner

 • Förstå vad en buffert är

 • Kunna ge exempel på oädla och ädla metaller och vad som menas med en oädel metall

 • Kunna redogöra för vilka syror som löser upp vilka metaller

 • Känna till de senast upptäckta syrorna

 

Undervisningen

Vi kommer under lektionerna att arbeta med begreppen utifrån texter, filmer, diskussioner och laborationer. Vi kommer även att arbeta med större uppgifter som att planera en laboration.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån enskilda aktiviteter under lektionerna där din muntliga och skriftliga begreppskunskap bedöms. Dessa kommer du att bedömas under laborationerna samt din förmåga att använda begreppen vid större arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att använda kunskaperna i kemi
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Användning
i vardagen och samhället
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: