Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering i Python åk 8

Skapad 2020-06-03 21:18 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem.

Innehåll

Arbetsområdet innehåller grundläggande programmering i programspråket Python.

Genomförande

Vi kommer att utgå från boken Räkna med kod och arbeta med innehållet i bokens första sju kapitel.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper på lektioner och vid veckovisa avstämningsuppgifter.

Elevinflytande

Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att arbeta med uppgifter på en nivå som är lagom utmanande för dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: