Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattematik på Labolina

Skapad 2020-06-04 06:54 i Lövåsens förskola Bengtsfors
De barn på förskolan som är födda år 2010, 2011 och 2012 kommer att få gå till gymnastiksalen för att få prova på lite olika gymnastik övningar.
Förskola
Räkna i förskolan.

Innehåll

BAKGRUND 

Det förekommer många ord i matematiken. Om barnen har fått höra orden redan i Förskolan så får de en bättre förståelse när de sedan börjar i skolan. 

MÅL

Barnen skall utveckla språket i matematiken,få en fördjupad förståelse för olika matematiska begrepp och jämförelseord. De äldsta barnen på avdelningen ska lära sig räkna prickarna på tärningen så att de kan spela spel tillsammans. Lära sig de vanligaste geometriska figurerna. Att barnen ska kunna ramsräkna till 10 och känna igen siffrorna 0-6. Vi vill också att barnen ska ha en förståelse för tid och förändring, vikt och längd, mängder och antal. Matematik ska vara roligt och spännande.

Metod

Vi kommer att använda matematik till att undersöka, reflektera och pröva lösningar på olika problem och även spela spel.

Vi mäter barnen på hösten och jämför sedan under året och ser förändringen. Vi kommer att väga och jämföra olika saker. Använder oss av timglas vid turtagning.

På fruktstunden delar vi frukten tillsammans så vi kan se hur många bitar man får när man delar på olika sätt.

Geometriska figurer och siffror introduceras en i taget och vi kommer även att använda dem i olika pyssel. 

På samlingen räknar vi hur många barn som är närvarande. Vi använder oss av räkneramsor, räknesagor och räknesånger. 

På I paden får barnen spela spel som befrämjar matematikinlärningen.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: