Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik vt 20

Skapad 2020-06-04 07:04 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ofta använder media tabeller av olika slag för att visa utfallet av någon undersökning. För att kunna förstå och tolka dessa undersökningar krävs goda kunskaper i statistik.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Centrala begrepp: statistik, tabell, kolumn, rad, axel, vågrät, lodrät, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram, histogram, medelvärde, genomsnitt, median, typvärde.

Undervisningen

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- använda de centrala begreppen

- tolka och använda tabeller och diagram

- resonera och analysera kring tabeller, diagram och lägesmått

- göra tydliga redovisningar med tabeller och diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Statistik

Bedömningsmatris för de förmågor eleven ska utveckla i ämnet matematik.

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Förmåga att:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp inom statistik. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom statistik och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom statistik och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Förmåga att:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och i huvudsak fungerande sätt. Du kan använda tabeller och diagram samt beräkna medelvärde och median.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet. Du kan använda tabeller och diagram samt beräkna medelvärde och median.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet. Du kan använda tabeller och diagram samt beräkna medelvärde och median.
Förmåga att:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan resonera om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör enkla redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet. Du gör utvecklade redovisningar av dina lösningar.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet på ett välutvecklat sätt. Du gör välutvecklade redovisningar av dina lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: