Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov svenska läsförståelse 8A+8B - v.23 vt 2020

Skapad 2020-06-04 07:42 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 8 Svenska
För att kolla av och träna förmågorna gällande läsförståelse genomförs ett prov v.23. Provet behövs ej att träna på i förväg utan det är bara gå dit, lyssna på instruktion och genomföra uppgifterna. Det som testas av är: Sökläsning - Översiktsläsning - Djupläsning. Att tänka på vid läsförståelseprov: 1. Börja reda på hur många texter det är. 2. Kolla igenom frågorna och ta reda på vilka frågor hör till respektive text. Bedömning av prov kommer återkopplas genom att resultatet redovisas i en matris som visar vilken nivå som uppnåtts på respektive fråga.

Innehåll

Tid och upplägg

Prov i läsförståelse v.4 måndag 8A/tisdag 8B + 8D/torsdag 8C

Bedömning

Betygsnivåer och lässtrategier

  • endast E-nivå kan uppnås i tre av frågorna (fråga 8, 10, 11) 
  • endast C-nivå kan uppnås i två av frågorna (fråga 7, 9) 
  • endast A-nivå kan uppnås i fyra frågor (fråga 6, 12, 13, 17) 

 

Bedömning av provet kommer att återkopplas genom två steg:

1.Betygsmatrisen fylls i utifrån uppfyllda nivåer på frågorna (F-E-C-A) 

2. Eventuella utvecklingsområden diskuterar vi på lektion (eller när resultatet av provet lämnas tillbaka till eleven). Uppnås endast nivå E, samt 2 svar på F-nivå är ej målen för läsförståelse uppfyllda. Allmänt gäller att försöka få rätt på frågor på alla tre nivåer = olika typer av lässtrategier.

Missat prov

Missat prov kan göras på läxhjälp eller HEL-pass. Fråga läraren först så material finns!

Matriser

Sv
Bedömningsmatris till läsförståelseprov åk 8 v.23 vt2020

F
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: