Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myran aktivt arbete mot diskriminering 20-21

Skapad 2020-06-04 08:12 i Myrans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Aktivt arbete mot diskriminering

Innehåll

Aktivt arbete mot diskriminering 20-21

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

 

Kön:

Vilka risker och hinder finns?

Vi ser att det kan vara en risk vid klädombyte och toalettbesök samt bad/vattenlek.

I den fria leken finns det en risk att inte alla barn får delta. Ett hinder kan vara olika synsätt och värderingar.

 

Analysera orsaker

Samhällets olika normer om pojkar och flickors lek kan göra att alla inte har samma möjligheter att delta i leken.

 

Åtgärder

Vi fortsätter vårt arbete och förhållningssätt för att sätta barnens behov i centrum. Ha ett öppet förhållningssätt gällande genus och vara lyhörda inför barnens prat om ”tjej/killsaker”.

 

 

Könsidentitet eller könsuttryck:

Vilka risker och hinder finns?

Att man behandlar personal och barn olika när de bryter mot "könsnormen". Att barnen inte leker med det de vill pga. könsstereotypa uppfattningar. Olika synsätt på pojkar/flickor

 

Analysera orsaker

Olika synsätt om hur man ska vara som pojke och flicka.

 

Åtgärder

Vi ska erbjuda samma möjligheter och material till alla och tydliggöra i leken att den är till för alla. Ha ett inlyssnande förhållningssätt i utformningen av lärmiljöer, lyssna in barnens önskemål och intressen.

 

 

Etnisk tillhörighet: 

Vilka risker och hinder finns?

Barnen kan kommentera vuxna och andra barn med annan utländsk tillhörighet än de själva har, utesluter ur leken t ex. Otillräcklig kunskap och förståelse för andra kulturer och språk.

 

Analysera orsaker

Barnen har inte utvecklat kunskap/förståelse om andra etniska tillhörigheter

 

Åtgärder

I vår verksamhet vill vi påvisa, uppmuntra och utmana olikheter. Vara positiva förebilder och agera aktivt om barnen pratar negativt om etnisk tillhörighet.

 

 

Religion eller annan trosuppfattning:

Vilka risker och hinder finns?

I nuläget ser vi inga risker eller hinder.

 

Analysera orsaker

Vi ser inga hinder eller risker i nuläget.

 

Åtgärder

Bibehålla vårt arbetssätt och vara intresserad inför barnens frågor när de situationerna uppstår.

 

 

Funktionsnedsättning:

Vilka risker och hinder finns?

Att alla barn inte kan delta i förskolans verksamhet på samma villkor. Just nu är det inte aktuellt hos oss men t ex lokalers utformning kan vara ett hinder.

 

Analysera orsaker

Att barnen hamnar i situationer som de inte har förutsättningar att klara av

 

Åtgärder

Fortsätta anpassa verksamheten och vårt förhållningssätt efter barns behov och förutsättningar.

 

 

Sexuell läggning:

Vilka risker och hinder finns?

I nuläget ser vi inga risker eller hinder.

 

Analysera orsaker

Vi ser inga hinder eller risker i nuläget.

 

Åtgärder

Ha ett positivt och vägledande förhållningssätt och lyfta de frågor som uppstår.

 

Ålder:

Vilka risker och hinder finns:

Att barnen kan bli uteslutna från vissa aktiviteter på grund av ålder. Hos barnen kan det finnas en förutfattad mening att lägre ålder är lika med lägre status.

 

Analysera orsaker 

För att barnen behöver utveckla sin förståelse och empati för varandra oavsett ålder.

 

Åtgärder

Vi kommer fortsätta vårt nuvarande arbetssätt. Då barnen har möjlighet att samspela oberoende av vilken grupp de tillhör. Det skapar större förståelse och tolerans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: