Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Junibacken - Projektplanering4b - Projektberättelse - Mina fysiska utmaningar

Skapad 2020-06-04 08:15 i 185371 Förskolan Sagoskogen Stockholm Farsta
Förskola
Under vårterminen 2020 har vi fortsatt arbeta projekterande med rörelse. Vi har utforskat våra fysiska utmaningar och förmågor.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till er vårdnadshavare. 

 

Projektberättelse:

Barnen på Junibacken har sedan introduktionen visat intresse för rörelse. Vi planerade då att starta upp ett projekt kring djur och natur där vi kunde besöka skogen och få utlopp för rörelsebehovet samtidigt som vi studerade djur och natur. Barnen visade dock inget intresse för de djur vi stötte på just då utan ville hellre klättra, hoppa och springa i skogen. Vi valde då istället att fokusera på rörelse i sig.

Varför?

Syftet med projektet är att barnen ska få ökad självkänsla och tillit till sin egen (framförallt fysiska) förmåga. Rörelse främjar barns utveckling och lärande vilket gör att vi vill ge barnen möjlighet att utveckla största möjliga förståelse för sin egen fysiska förmåga. Barnen ska få utmanas med olika fysiska aktiviteter och rörelser för att utveckla rörelserikedom och rörelseförståelse. Vi har utgått från FMS (fundamental movement skills) där rörelser delas upp i olika kategorier. Barnen får även erfarenheter av att vi alla fungerar olika men precis lika bra.  

Hur?

Vi har lagt stort fokus på att ta tillvara på den omgivande miljön (både inomhus och utomhus) och att bygga upp lärmiljöer som bidrar till barnens ökade utveckling och lärande. Vi har även lyft hur det förhållningssätt vi pedagoger tillhandahåller påverkar barnens lärande. Vi diskuterar arbetssätt på vår reflektion hur vi exempelvis bidrar till rörelserikedom i olika aktiviteter. Digitala verktyg har vi haft som ett utvecklingsområde, vilket gjort att vi lyckats hitta sätt att använda olika digitala verktyg för att berika barnens erfarenheter av rörelse. 

Det praktiska tillvägagångssättet har varierat lite utifrån barnens intresse och behov. Vi har haft fokus på en rörelse i taget (hoppat, balanserat, sprungit, krupit och så vidare), vi har haft liknelsefokus (vi har studerat myrornas rörelsemönster och jämfört med vårt egna) och vi har ägnat oss åt rörelselekar. Varje aktivitet vi ägnat oss åt har haft olika fokus utöver rörelse. När vi till exempel sprang så lades det till matematiska utmaningar. Vi utforskade begrepp som hastighet, längd och tid. Vi jämförde en meter med oss själva och olika föremål. När vi följde barnens intressen för myror fick vi även naturvetenskaplig kunskap. För att nämna några exempel. 

Barnen har gemensamt fått utveckla motoriska, sociala, emotionella, språkliga och matematiska förmågor samtidigt som faktakunskap. 

 

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: