Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonlunden Gul 2020, uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-04 09:09 i 123361 Förskolan Plommonlunden Stockholm Södermalm
Förskola
Barnen visade tidigt intresse för boken "Knacka På". Vi såg hur boken lockade till samtal mellan barnen vilket synliggjorde barnens intresse för att interagera med varandra och hur med nyfikenhet närmade sig varandra. Under året har vi arbetat med barnens förståelse för sin egen identitet samt förståelse för vilka kompisarna är.

Innehåll

Formulera er Projektsammanfattning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 
Stödtext:                                                                                                         

 

Formulera projektsammanfattning
 Vi hade som mål att ge barnen förutsättningar att lära känna varandra samt få förståelse  för och känna styrka i sin egen identitet men även förstå kompisarna och deras behov. Utveckla språk och begreppsförståelse. Möta estetiska uttrycksformer.
 
 
Boken har initialt fungerat som ett verktyg för att skapa samtal mellan varandra. De har satt ord på olika saker de ser på bilderna, får ögonkontakt och bekräftar varandra, vi har stöttat barnen i att lyssna på varandra vilket i förlängningen bidragit till att de hjälpt varandra i olika situationer vilket har fått genomslag i gruppen.
 
Vi har introducerat grundfärgerna och former och tagit fram eget material. Dels material som möjliggjort barnens eget berättande samt material som stimulerat matematiska begrepp som räkneord mm. 
 Barnen har vid många olika tillfällen fått möjlighet att arbeta med olika skapandeprocesser där de arbetat med färg och olika tekniker och utvecklat färdigheter inom olika estetiska uttrycksformer.
 Boken "Knacka På" som vi utgått ifrån har funnits tillgänglig och på deras initiativ har vi läst och dramatiserat utifrån boken. Vi har använt digital teknik och projicerat bilder från boken där barnen har samspelat, dramatiserat och gått på upptäcktsfärd genom boken.
 
 Vi ser hur barnens språk under året har utvecklats och hur de lyssnar och visar intresse för varandras utsagor. De använder mycket räkneord och sorterar olika material både inne och ute.
 
Vi har tittat på bilder och material tillsammans med barnen i bla samlingar där de fått möjlighet att uttrycka sig kring olika aktiviteter. Vi har mött boken analogt, digitalt samt i fysisk form.
 
Vi har erbjudit barnen planerade aktiviteter på fasta dagar men även spontant då barnen hämtat boken eller färg och formmaterial. Vi har anpassat vårt val av pedagogiskt material i miljön för att stimulera spontant utforskande hos barnen samt skapa möten mellan barnen.
Vårdnadshavarna har  fått ta del av projektet i form av lärloggar samt analog dokumentation på förskolan.
 
Det har varit givande att se barnens entusiasm i olika aktiviteter, hur de söker varandras uppmärksamhet och bekräftar varandras intressen genom att imitera varandra. Barnen som går sitt första år på förskolan har snabbt utvecklat empatiska färdigheter vilka de visar i flera olika situationer. Bla när de hämtar en kompis napp när de är ledsna, blåser på en kompis som har slagit sig eller försöker att hjälpa kompisar som har ramlat. Barnen visar om och om igen sin förmåga att förstå och tänka ut vad en kompis behöver i olika situationer.
 
Våra yngsta barn har under året utvecklat många olika sociala färdigheter och förstår mer än man många gånger tror.
 
Genom att arbeta projekterande med de yngsta barnen får vi syn på hur de utvecklar empatiska förmågor och förståelse för personlig integritet över tid. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: