Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Hälsa

Skapad 2020-06-04 09:09 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Rörelse och Hälsa avd. Grön, 3-4 år

Innehåll

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

· vistas i olika naturmiljöer

· uppleva fysisk aktivitet som en naturlig del av sin vardag

· att röra sig allsidigt i många olika fysiska sammanhang

· känna rörelseglädje

· tillägna sig grundläggande motoriska färdigheter

· delta i enkla lekar och öva på att följa dess regler

· att delta i lekar, dans och rörelser till musik, såväl inomhus som i utomhus miljö

· tillägna sig ord och begrepp kring rörelse och hälsa och få möjligheter att delta i samtal kring upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser

· prova på att orientera sig i vår närmiljö

· känna till och förstå begrepp som beskriver rumsuppfattning.

· uppleva och samtala om näringsriktiga måltider och hur de påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande

· samtala och reflektera kring säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel och vid natur- och utevistelser.

 

Hur:

· Rörelse i olika sammanhang

· Spontanlekar/regellekar

· Hinderbanor – ute/inne/sporthall

· Musik & rörelseprogram av olika slag

· Barnen har tillgång till olika material för lek och rörelse på eget initiativ

· Stjärtlapp/pulka

· Lek och rörelse i olika miljöer – inne, ute

· Lek och rörelse på olika underlag – skogsmiljö, naturmiljö, plan mark, inomhus golv, snö, is, vatten, luft

· Utflykter i våra närmiljöer

· Samtal/diskussioner om hälsa/kroppen/mat

· Litteratur - barnböcker, faktaböcker

· Inspiration från vår omvärld på olika sätt – bland annat från webben

· Tallbacksloppet – hela förskolan deltar

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: