Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektsammanfattning Blå Grupp

Skapad 2020-06-04 09:30 i 123361 Förskolan Plommonlunden Stockholm Södermalm
Förskola
Den här terminen har barnen i blå grupp haft projekt om Sommarskuggan. Ett lyckat projekt anser pedagogerna eftersom att barnen har varit mycket engagerade och längtat efter varje grupptillfälle. I olika uppdrag varje vecka har barnen fått möjlighet att utveckla sina uttrycksformer, i exempelvis bild, form, drama samt rörelse. I detta projekt har barnens fantasi, nyfikenhet och engagemang tagit stor plats. Barnen har kommunicerat, diskuterat och delat många funderingar med varandra kring Sommarskuggan.

Innehåll

 

Projekt Sommarskuggan

 

VT-2020

 

·         Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga? Och varför? Vi uppfyllde syftet med projektet genom att uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för Sommarskuggan. Vi gav barnen olika uppdrag och utmaningar att utföra vid utsatta tillfällen.

 

·         Hur har barnen haft inflytande i projektet? Vi har utgått utifrån barnens aktuella intresse för Sommarskuggan. Genom barnens kunskap och engagemang för Sommarskuggan har vi styrt projektet framåt tillsammans med barnen.

 

·         Hur reflekterade vi med barnen? Vi har genomfört samlingar för reflektion och ställt frågor till barnen kring Sommarskuggan. I samlingen har barnen bland annat fått ställa frågor och funderingar i form av ett brev till Sommarskuggan, vilket barnen senare fick respons på.

 

·         Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Genom projektets gång har vi märkt att barnen har gett varandra en god sammanhållning samt nyfikenhet och lust att lära tillsammans. Barngruppen har utvecklat förmågan att lyssna på och reflektera över sin egen och andras uppfattningar

 

·         Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos enskilda barn? Vi har bland annat introducerat nya skapartekniker vilket har resulterat i ökad fantasi och kreativitet hos barnen.

 

·         Hur har vår organisation (dag- och veckoorganisation, roller och ansvar) fungerat? Genom att ha planerat och förberett samt reflekterat över aktiviteterna tillsammans i arbetslaget på utsatta tillfällen har projektet fortlöpt bra. 

 

·         Hur har vårdnadshavarna involverats? Genom det dagliga mötet med vårdnadshavarna samt genom barnens engagemang och återberättande.

 

·         Vad blev bra/mindre bra – och varför? Vi valde ett projekt där vi lätt kunde fånga upp hela barngruppens aktuella intresse och funderingar, vilket gjorde att vi fick ett väldigt uppskattat projekt hos barnen och pedagogerna. Dokumentationen och informationen till föräldrarna vad vi har arbetat med kan alltid förbättras.

 

·         Var det något som förvånade oss? Genom barnens goda förkunskap kring Sommarskuggan har barnen även lärt oss pedagoger mycket om ämnet.

 

·         Vad är vi mest stolta över i projektet? Vi har gett barnen ett lustfyllt lärande samt förmågan att utveckla fantasi och föreställningsförmåga. Vi har uppmärksammat barnens kommunikativa förmåga till varandra genom deras upplevelser kring projektet. Att se barnens nyfikenhet och glädje i att leta efter de olika uppdrag de har fått varje vecka.

 

·         Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt? Vi strävar alltid efter att välja ett projekt efter barnens intressen och nyfikenhet. Vi tar med oss att planera in fler reflektionstillfällen tillsammans med barnen.

 

·         Tankar om kommande pedagogiska år? Att arbeta med höstens kommande projekt på ett involverande och mer inkluderande arbetssätt.

 

·         Kompetensutveckling? Vi vill utveckla vår kompetens att dokumentera på olika sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: