Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen 2 uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-06-04 10:24 i 133111 Förskolan Täppan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

Vi har arbetat med återvinning, gjort egna återvinningsstationer, med tillhörande bilder så att barnen kan öva på att sortera i rätt kärl. Vi har fysiskt varit vid miljöstationer och tittat och slängt olika saker. När vi var på studiebesök på Glashus Ett i Hammarby sjöstad i början av vårterminen väcktes nyfikenheten för vatten i olika former som vi då arbetade vidare med i projekt formuleringen: Från sjö till hav.

Utifrån barens frågor och funderingar har vi kommit fram till olika frågeställningar.

 • Hur kommer vattnet till kranen?
 • Vart tar det sedan vägen?
 • Vad kan man använda vatten till?
 • Vad är ett reningsverk? Vad är ett vattentorn?
 • Hur fungerar vattnets kretslopp?
 • Vilka former kan vatten ha?
 • Vad man får och inte får spola ner i toaletten mm.

Vi har tittat på små filmer från Stockholm vatten och avfall och några avsnitt av Vattenmannen och Speed på UR för att få mer kunskap. Vi har arbetat med vattnets olika former och gjort olika experiment med vatten, is och ånga. Vi reflekterar planerat i smågrupper efter olika undervisnings situationer och spontant i både stora och små grupper. Ofta på våra utflykter. Solrosens sångsamling i april handlade om vatten i olika former och vattnets kretslopp. Här valde barnen flertalet sånger och vi skapade tillhörande rekvisita

Vi har kunnat se ett stort intresse och förändrat kunnande och utveckling hos barnen.

 • De använder ord och begrepp från det vi arbetat med i undervisningen, läst och sjungit om.
 • Miljömärkningar på olika produkter känns igen och barnen har berättat att de tittat på produkter hemma och visat vårdnadshavarna i affären "vad man sak handla".
 • Vi märker att i den dagliga utbildningen pratas det och diskuteras mellan barnen om de nya begreppen de lärt sig. Barnen skapar själva på eget initiativ molekyler som vatten består av, vattnets kretslopp, vattentorn, reningsverk mm.
 • Vi ser att de är nyfikna på varandras kunskaper och lär av varandra i olika sammanhang. Dels genom samtal men även av varandras dokumentationer som finns uppsatta.
 • Vi har lärt oss teckna H2O och har då pratat lite om teckenspråk vilket barnen visat intresse för och hittar på egna tecken. Barnen säger ofta: Nu ska jag dricka lite H20 eller nu måste jag skölja bort tvålen med H20.
 • Intresset har varit stort hos barnen så vi har gjort samma saker många gånger på olika sätt och har då kunnat fördjupa oss ytterligare.

  

 

 

 •  
 •  

   

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: