Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20/21 Skogsduvans förskola SKA O,U&L Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-04 10:39 i Skogsduvans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

 

Planering

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig?

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. 

Varför ska vi arbeta med detta? 

Barnen ska ges möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka tankar och känslor, lyssna in varandra och att kunna tolka kroppsspråk och gester.

Hur arbetar vi?

Vi läser och diskuterar olika texter/filmer/bilder, strategier för att både ta och ge talutrymme, samt att samspela och turas om. 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: