Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 2,Kapitel 3

Skapad 2020-06-04 10:40 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att läsa om familjer som har fest. Du får lära dig vad olika klädesplagg heter på franska. Du får lyssna på några dialoger som handlar om kläder och färger.

Innehåll

 

 

Vad ska vi arbeta med?

 

Vi kommer att arbeta i Chez Nous 2 kapitel 3. Där kommer du att få lära dig om kläder, färger, frukter och verben aimer och trouver. Du kommer också att få lära dig obestämd artikel un och une framför substantiv, räkna från 20-69. Du får också lära dig några propositioner.

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att gå igenom talen 20-69, de jämna tiotalen först. Att räkna på franska är speciellt och lite svårt.

 

Vi kommer att träna att räkna med övningar i boken.

 

Vi går igenom tillsammans vad kläder heter på franska. Ni jobbar i par för att beskriva vad ni har på er och vad kläderna kostar. 

 

Vi lär oss färgerna för att beskriva kläderna. 

 

Adjektivets placering. (Att färgerna kommer sist i meningen)

 

Vi lyssnar på övningar och läser texter med färger och kläder.

 

Vi översätter dialoger.

 

Arbete med övningar i övningsboken.

 

Hur får du visa vad du kan?

 

Du kommer att få visa dina kunskaper:

 

Tala: Att berätta och beskriva kläderna och färgerna för dina kompisar

 

Höra: Några dialoger som handlar om kläder och färger.

 

Läsa: En text som handlar om en fest. Svara på frågor till texten.

 

Skriva: Svar på frågor till texten.

Matriser

M2
Franska - Mspr2 - år 7-9 (Med F-kolumn)

Har inte nått målen
Nivå 1
Ganska Bra Nivå
Nivå 2
Bra nivå
Nivå 3
Mycket bra nivå
Aspekt 1
Lyssna Reception: Förstå och tolka innehållet i tal.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Ny aspekt
Läsa Reception: Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Ny aspekt
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Ny aspekt
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Tala Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Ny aspekt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Ny aspekt
Skriva
slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Ny aspekt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Ny aspekt
Språkliga strategier
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: