Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT och HÄLSA

Skapad 2020-06-04 13:06 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Undervisning i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas utomhus. Ni kommer att få kunskaper om enkla kartors uppbyggnad och pröva på orientera i närmiljö. Ni kommer att få kunskaper om begrepp som beskriver rumsuppfattning. Ni kommer att få genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö. Ni kommer att få kunskaper om allemansrättens grunder. Ni kommer att få kunskaper om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser

Innehåll

Centralt innehåll - konkretiserade mål

Du deltar i lekar och rörelser i natur- och utemiljö.
Du deltar i aktiviteter som rör enkla kartors uppbyggnad och utför övningarna efter din egen förmåga.
Du ska kunna lyssna på instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.
Du ska kunna visa hänsyn och samarbeta med andra i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Förmågor som ska utvecklas

Du ska få kunskap om varför det är bra att vistas i utemiljöer.
Vi kommer att träna på de grovmotoriska grundformer genom längdhopp, kast, sprint m.m.
Du ska få öva på samarbeta med andra utomhus.
Få kunskap om varför det är bra att kunna kartans uppbyggnad.
Få kunskap om ord och begrepp som rör rumsuppfattning.
Du ska få lära dig allemansrättens grunder.


Detta kommer att bedömas

Din förmåga att lyssna och ta till instruktion
Din förmåga att delta i aktiviteter, lekar och spel utomhus.
Ditt hänsynstagande vid aktiviteter utomhus.
Din förmåga att visa hänsyn och samarbeta med andra.
Din förmåga att kunna reflektera över risker i en aktivitet utomhus.
Din förmåga att delta i allemansrättens- och kartans grunder


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: