Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande biologi

Skapad 2020-06-04 14:24 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Grundskola 4 Biologi

Innehåll

Grundläggande biologi växter årskurs 4

Tid: 33-39.

 

Förmågor:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Innehåll:

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

 

Arbetssätt

 

Enskilt arbete, ”föreläsningar”, grupparbeten, laborationer, övningar mm

 

 

 

Läromedel

Biologiboken (den blå) sidorna 4-21

Utkik Biologi 8-16

 

 

Annat läromedel

Film

 

 

 

 

Viktiga moment

 

 

 

Begrepp/viktiga fraser

 

 

 

Spec.undervisning

Vilka, Vad, Hur?

 

 

Läxor

Vilka?

 

 

SYV?

Vilka yrken kan jag koppla till detta arbetsområde?

 

 

Bedömningsuppgift:

Ett mindre prov i slutet av arbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Moment, avsnitt, kapitel

Läxa

Spec

v. 33-34

1.      Vad är biologi?

2.      Liten cell- och atomlära.

 

3.      Fossil har lärt oss mycket.

 

Film: Vi lär oss om fossil

 

4.      Vad är liv? Liv är allt som föds, gror, växer, andas, behöver energi, kan föröka och till sist dö.

 

 

Vad är levande, övning från övningsboken?

 

 

5.      Vilka är de tre förmågorna i NO.

Idag ska vi träna på Argumentationsförmågan.

 

Biologisk mångfald: Variationen i antalet växter och djur på en bestämd plats. Vi människor påverkar denna genom att vi bygger saker, släpper ut föroreningar och använder naturresurser (saker från naturen).

På sidan 13. Diskussion om biologisk mångfald i par därefter lyfter vi upp diskussion i helklass.

 

 

6.      Carl von Linné och indelning av olika livsformer

Familj, släkte art

 

Vi gör olika exempel tillsammans.

 

 

 

v. 35-36

 

7.      Laborationsförmågan Behöver ett frö vatten för att gro? Första dubbelpasset! Hypotes?

 

8.     Vi tittar om det har hänt något i vår laboration??

 

 

v.

36

-

37

 

 

9.      Vad kan vi undersöka mera?? Vi planerar en ny undersökning och sätter igång den.

 

 

v.

37

-

38

10.    Var finns det växter? Vi läser sidorna 18-19 tillsammans och eleverna gör uppgift 1-6 på sidorna 12-13 i arbetsboken. Uppgift 6 är fördjupning

 

11.    Vi ser filmen Runt i naturen : Urtida växter

Vi diskuterar filmen. I vilken ordning kom växterna??

Vi tittar på överbilden på sidorna 20-21 och ritar a den tillsammans.

 

12.    Vi går igenom likheter och skillnader mellan mossa, ormbunkar, barrväxter och blomväxter.

13.    Vi ser filmerna om Mimmi mossberg (Vitmossa, Björnmossa).

14.    Vi går ut och tittar på olika slags mossa.

 

 

 

 

V

38-

39

15.    Vi går igenom likheter och skillnader mellan mossa, ormbunkar, barrväxter och blomväxter.

 

16.    Info inför provet.

 

 

Bedömningsuppgift/Prov:
Ett mindre prov!

 

Bedömningsmatris/Uppgiftsmatris/Lärandematris):

Denna ska vara elevanpassad och den kan delges eleverna i början av arbetsområdet. Syftet är att hjälpa eleverna att förstå vad de ska kunna på de olika nivåerna. Denna används också vid bedömning av eleverna och ska bifogas med provet som skickas hem. Alla prov och bedömningar sätts in i den svarta pärmen som förvaras hemma. Pärmen tas med till skolan vid utvecklingssamtal.

 

Förmåga

Personlig kommentar

Uppgift

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering

·      På vilket sätt kan eleverna vara med och utvärdera undervisningen.

 

 

Elevexempel:

·      Vilka delar/avsnitt kan användas som elevexempel i undervisningen för att synliggöra vad majoriteten behöver utveckla samt vad jag tar med mig in i nästa arbetsområde.

 

Kunskapskrav i ämnet (Klistra in från LGR-11)

·      Finns med för din bedömning.

 

 

E

C

A

     

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Grundläggande biologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Bi  E 6
Ny aspekt
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: