Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling

Skapad 2020-06-04 14:48 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Genom våra sångsamlingar arbetar vi med målområdet språk och kommunikation. Barnen får på ett lustfyllt sätt utforska sina röster, lära sig ny vokabulär, träna munmotorik och tillägna sig ett mer nyanserat talspråk.

Innehåll

Varför?

Vi arbetar med språk och kommunikation under läsåret 19/20. Sången och språket går hand i hand och vi har därför valt att arbeta med sången hos de yngre barnen.

Vad?

Barnen får i sångsamlingarna möjlighet att träna och utveckla:
  • munmotorik
  • nyanserat talspråk
  • ny vokabulär
  • utforska sin röst och sitt talorgan

Hur?

Vi använder oss av ”Musikbussen” som kommer körandes med olika sånger som barnen i turordning själva får välja. Sångerna har olika språkljud och munmotoriska utmaningar. Vissa har tillhörande rörelser, och andra ny vokabulär som vi tillsammans diskuterar.

När? Var? Vem/Vilka?

Några eftermiddagar i veckan samlas ca 5-6 barn i vilorummet med en pedagog.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Ansvarig pedagog spelar in ett par samlingstillfällen för att kunna fånga barnens processer.

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Film och utvärderingsmall. Vi går igenom dokumentation och utvärderar på gemensam planeringstid.

Vilka indikatorer/indikatorer ska visa att vi har nått vårt mål?

Vi följer och tittar på vad barnen gör, säger och visar. T ex, nya ord, hur barnen deltar, hur de pratar och uttrycker sig kring sångsamlingen.

Utvärdering tillsammans med barnen:

Ställer öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: