Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv 7D1 vt 20

Skapad 2020-06-04 15:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Sammanställning av resultat av de kunskapskrav som behandlats denna termin.

Innehåll

Bedömning sker i undervisningen på olika sätt; både vid genomförandet av uppgifter och vid olika testtillfällen. Se respektive planering.

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska 7-9

E
C
A
LÄSFÖRSTÅELSE
Eleven kan läsa skönlitteratur... Genom att göra... lärobokstexter, fantastiska berättelser, insändare
...med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven grundläggande läsförståelse.
...med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven god läsförståelse
...med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. ...välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar eleven mycket god läsförståelse.
SKRIVA OLIKA TEXTER
Eleven kan skriva olika slags texter .. insändare, saga, myt, författarporträtt
...med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
...med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SKRIVA BERÄTTANDE TEXTER
De berättande texter eleven skriver innehåller ... saga
...enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
...utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
...välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
MUNTLIGA REDOGÖRELSER
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra... Gruppredovisning, återberätta i liten grupp
...enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: