Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

smultron grön

Skapad 2020-06-04 17:21 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Vad är vänskap? Genom sagan om ”Elsa inte får vara med” tänker vi arbeta med frågorna om hur det känns att få vara med och inte vara med och leka, hur man är en bra kompis och vem som bestämmer vem som inte får vara med. Det är frågor som vi vill väcka genom sagan.

Innehåll

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

1a. Syfte - Generativ fråga

Vad är vänskap? 

Syftet är att få barnen att förstå vad vänskap är och vad det innebär. Vi ska lära oss att visa hänsyn till varandra och allt levande i vårt samhälle samt bli en ansvarstagande människa som står för sitt agerande.


1b. Mål ur Lpfö 18:

Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta för gemensamma regler. 


1c. Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnen i gruppen har många gånger fått höra vad man ska göra för att vara en bra kompis, denna fråga är alltid aktuell. Varför får inte alla barnen vara med och leka? Varför är vi inte alltid snälla mot varandra? Vi vill stärka gruppen ytligare genom att läsa boken ”Elsa får inte vara med”. 

Specifika mål

1d. Förståelse: 
Vi vill stärka barnens förmåga till att vara empatiska individer som tar ansvar för sina handlingar. 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. Exempelvis hur bröderna istället kunnat behandla Elsa? och hur det hade känts att själv inte få vara med? 

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemma och livsfrågor.


1e. Barnens förmågor:
Barnen ska få möjlighet att utveckla sin empati och sin förmåga att ta hand om och känna ansvar och vilja att hjälpa andra.

1f: Barnens begrepp:
Vi kommer att arbeta med begreppen empati, människors lika värden, snäll, elak, dum.

1g: Arbetslagets förhållningssätt:

I vårt arbetslag arbetar vi utifrån att barn är kompetenta människor. Vi kommer reflektera, diskutera och dramatisera sagan och diskutera vad som händer i boken mellan Elsa och hennes bröder. Vi kommer även följa naturen när sommar förvandlas till höst och prata om hur man värnar om naturen. Vi ställer öppna frågor till barnen och med hjälp av reflektion och samtal hittar vi svaren tillsammans.

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: vi kommer ständigt att ha en diskussion om vårt förhållningssätt mot barnen. 

1h Arbetslaget kunskap om ämnesområdet:

Vi kommer att ständigt ha en diskussion om vårt förhållningssätt mot barnen.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a. Kriterier:

Empati - vi ser om barnens förhållningssätt mot varandra har förändrats. Visar barnen hänsyn till varandra i större utsträckning? Har barnen blivit bättre på att dela med sig av leksaker och bjuda in till lek? Får alla vara med och leka? Kan barnen sätta sig in i en annan människas situation?

2b. Utvärderingssätt:

Vi utvärderar veckovis och tänker: Vart är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Vi reflekterar med barnen.

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a. Startaktivitet

Aktiviteter: Vi läser boken, tittar på bilderna och känner in stämningen, pedagogerna dramatiserar för barnen hur det kan kan kännas för Elsa.

 

3b. Formativ uppföljning:

I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av utifrån boken och vilka behov de har. 

 

3c.Lärmiljö:

Sammanhang: Vi väver ihop temat med vardagen. Vi skapar en miljö där barnen kan leka berättelsen av Elsa får inte vara med. 

Material och teknik: Ute pratar om vi om hur de kan ha sett ut där de lekte. Hur deras miljö såg ut. 

Samverka, samarbeta, samlärande: Vi arbetar utifrån gruppdiskussioner där vi samverkar med varandra. Vi leker gruppstärkande lekar och spelar spel tillsammans. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: