Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlek

Skapad 2020-06-04 18:44 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Samlek för att utveckla fantasi, kreativitet samt koncentrationsförmåga.

Innehåll

OBS! Manual för pedagogisk planeringsmall 2019 hittar du i S:>socialochutbildningsforvaltningen>delat>unikum.

 

       

Var är vi?   

Vi har en ny barngrupp där varje individ ska få utrymme i genom samlek.

Hjälpfrågor:
Samlad beskrivning av nuläget.
Var befinner barngruppen sig i förhållande till våra fokusområden/lokala mål/styrkort?
Vad leker och utforskar barnen? Vilka behov/intressen visar barnen? Hur vet vi det?

 

Vart ska vi?

Med hjälp av leken ska barnen få möjlighet att bearbeta händelser som denne upplevt. Detta gör verkligheten mer begriplig.

Vi vill att barnen ska kunna deltaga i en samlek samt att få utrymme att leka färdigt utan avbrott.

I leken ska barnen få utveckla sin förmåga att samspela med andra samt utveckla sin fantasi, kreativitet  och koncentrationsförmåga.

 

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

  


Hur gör vi?

I leken ska pedagoger vara delaktiga på så vis att vi hjälper leken framåt och fördjupar den.

Vi fokuserar på normer och värden som genom detta blir ett lärande.

Vi ska genom att arbeta med rutiner och samarbetslekar skapa en trygg grupp.

Hjälpfrågor:
Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och hur vi organiserar undervisningen.
Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
Hur gör vi barnen delaktiga i processen, (utforskande, dokumentation, reflektion)?
Hur och vad dokumenterar vi i processen?

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: