Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2020-06-04 20:21 i Säteriskolan Härryda
So-planering i samhällskunskap, ht år 4
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi lär oss om vad samhällskunskap är för ett ämne. Det handlar om hur vi lever tillsammans -i våra familjer, i skolan och i staden eller byn där vi bor. Men också i vårt land Sverige, Norden, i vår världsdel Europa och i hela världen. Vi arbetar med avsnitten "Familj och vänner", "Skola", "Demokrati", "FN och Barnkonventionen" samt hänger med i vad som händer i världen runt om oss.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Avsnittet: Familj och vänner

 • Hur vi lever tillsammans på olika sätt, olika typer av familjer
 • Hur barn kan få hjälp om familjen har problem
 • Hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma
 • Hur vi kan visa att alla är lika mycket värda

Viktiga begrepp: gift, sambo, skilsmässa, gemensam vårdnad, styvförälder, fosterbarn, adoption och jämställdhet.

Avsnittet: Skolan

 • Varför man går i skolan
 • Vem som bestämmer i skolan
 • Var man kan få hjälp om man får problem i skolan

Viktiga begrepp: rättighet, skyldighet, skolplikt, skollag, läroplan, kursplan, kommunal skola/friskola, tystnadsplikt

Avsnittet: Demokrati

 • Vad demokrati är
 • Hur demokratiska beslut fattas
 • Hur ett klassråd och ett elevråd fungerar
 • Hur ett val går till
 • Hur man kan visa vad man tycker
 • Vi pratar om valet och lär oss om riksdagspartierna.

Viktiga begrepp: demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, ordförande, sekreterare, justerare, protokoll, val, majoritet, debatt, partier 

Avsnittet: FN och Barnkonventionen

 • FN:s historia, mål, organisation och arbete
 • Barnkonventionen

 

Omvärldskunskap

Vi lär oss om vad som händer runt om oss i samhället.

Hur ska vi lära oss?

 • Vi läser gemensamt avsnitten "Familj och vänner", "Skolan" och "Demokrati" i "Puls Samhällskunskap".
 • Studiehäften delas ut till dessa avsnitt.
 • Vi diskuterar olika frågor.
 • Vi ser på serien "Dröm om demokrati" samt filmer om FN.
 • Vi tittar på Lilla aktuellt och diskuterar det som händer runt omkring oss. Då och då gör vi nutidsfrågor.

 

Så bedömer jag era kunskaper:

 • Genom att se att ni hänger med och deltar när vi läser texter, ser på filmer och diskuterar tillsammans.
 • Genom att se hur ni arbetar med nutidsfrågor och andra uppgifter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: