Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans mål för normer och värden ht 2020 och vt 2021

Skapad 2020-06-04 20:29 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Kort beskrivning av vårt mål.
Förskola
”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang” (Skolverket, 2018 s.12).

Innehåll

Normer och värden

 

Avdelningens mål: Att respektera sig själv och andras integritet och privatliv. Tillit till sin egen förmåga, förståelse för olikheter och vad personlig närkontakt kan vara och vad gränser är.

 

Metod: Vuxna är goda, tydliga och gränssättande förebilder. Vi bekräftar, är närvarande och visar intresse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: